AlbertKroeze Klein

'Wij moeten de wolf tegenhouden'

‘LTO moet de regering duidelijk maken dat de wolf niet gewenst is in Nederland. Als schapenhouders moeten we investeren in dure afrastering, maar dit houdt de dieren niet tegen.’ Dat zegt Albert Kroeze in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf hebt u?
‘Mijn vrouw Jannie en ik hebben een schapenhouderij in Hellendoorn. Momenteel houden we negentig schapen van het Swifterras en beschikken we over 11 hectare landbouwgrond.
‘De schapen laten we ieder jaar dekken door een Texelse dekram. De lammeren gaan vervolgens met een gewicht van zo’n 43 kilo naar de slachterij.’

Waar staat u met uw bedrijf over vijf jaar?

‘Ik ben 69 jaar en al 54 jaar boer. Mijn vrouw en ik hebben geen opvolger. Daarom hebben we de keuze gemaakt om te gaan stoppen met ons bedrijf. We zijn al aan het afbouwen. Zo zijn we het afgelopen jaar van honderdvijftig schapen naar negentig gegaan. Over vijf jaar hoop ik dat er nog zo’n twintig schapen lopen.
‘Mijn vrouw en ik wonen op een gouden plekje en daar willen we de komende jaren ook graag blijven wonen. Op dit moment zijn we bezig met asbestsanering. De komende tijd wordt er 2.000 vierkante meter asbest verwijderd. Twee schuren blijven staan en drie schuren worden gesloopt.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?

‘We vinden het erg belangrijk om lid te zijn van LTO Noord. Door lid te zijn, verbreed je je kennis. Daarnaast kan LTO Noord op meerdere vlakken ondersteuning en hulp bieden. Zo heeft de vereniging ons zes jaar geleden geholpen met een financieel rapport. Hierdoor wisten we precies waar we aan toe waren.’

Waar is LTO Noord-afdeling West-Twente mee bezig?
‘De afdeling richt zich onder andere op Natura 2000-gebieden, waaronder het Wierdense Veld. Verder organiseert ze met regelmaat huiskamerbijeenkomsten.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
‘Het is belangrijk dat LTO Noord zich in de toekomst blijft inzetten voor de belangen van agrarische ondernemers. Inzet op de subsidie voor asbestsanering is gewenst. Deze moet blijven, totdat al het asbest van de daken is.
‘Verder is inzet op de Rood voor Rood-regeling gewenst. Mijn vrouw en ik doen mee aan deze regeling, maar we verkopen onze bouwkavels aan iemand anders.’

Heeft u nog tips voor LTO Noord?
‘Blijf je inspannen voor wildbeheer. De populaties grutto’s en kievieten nemen af, maar natuurorganisaties willen predatoren zoals de vos, steenmarters en ooievaars in stand houden.
‘LTO moet de regering ook duidelijk maken dat de wolf niet gewenst is in Nederland. Als schapenhouders moeten we investeren in dure afrastering, maar dit houdt de dieren niet tegen.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord was?
‘Dan zou ik in gesprek willen gaan over de Oostvaardersplassen. Waarom gebeurt hier niets aan? Waarom wordt er zo met deze dieren omgegaan en worden ze uitgehongerd? De situatie in de Oostvaardersplassen is een triest aanzien.’

Naam: Albert Kroeze (69)
Soort bedrijf: schapenhouderij
In: Hellendoorn (Overijssel)
Lid sinds: ‘altijd al’

 

AlbertKroeze Groot


Bron: Nieuwe Oogst