Regio Noord Den Haag Introductiejaar

'De emotie regeert in Den Haag'

‘De emotie regeert.’ Na enig nadenken trekt Piet Glas die conclusie na een dagje politiek Den Haag samen met andere (nieuwe) leden van LTO Noord.

‘Mensen zijn mensen en beslissen nooit helemaal 100 procent objectief, ook Tweede Kamerleden niet’, zegt Glas. Thuis in Loppersum combineert hij biologische akkerbouw met fruitteelt en vleeskuikens, met huisverkoop. Glas is een van de veertien leden uit regio Noord die zijn ingegaan op de uitnodiging van het Relatiebeheerteam van LTO Noord voor een excursie naar Den Haag. ‘Met het oog op de keukentafeldiscussies over de inzet van LTO landelijk en de lobby in Den Haag leek het mij wel een interessante dag.’
Dat is ook waarom het Relatiebeheerteam dit regelmatig doet voor (nieuwe) leden. Door de ‘nieuwkomers’ een kijkje achter de schermen in Den Haag te bieden, krijgen zij een beter beeld bij wat LTO Noord voor hen doet, waar de organisatie voor staat en hoe LTO Nederland de belangen van de agrarische ondernemers behartigt richting overheden en Tweede Kamer. Daarin speelt de lobby in Den Haag een belangrijke rol.

Kamerdebatten
De excursie begint met een lunchbijeenkomst. Tijdens de lunch gaat Ivar Bisseling, directeur Beleid bij LTO Nederland, in op de lobbywerkzaamheden door LTO Nederland. In zijn betoog benoemt hij ook hoezeer emoties soms een rol spelen in Kamerdebatten.
‘Wij boeren zijn juist geneigd rationeel uit te leggen waarom iets zo is. We zouden misschien ook meer op de emotionele kant in moeten spelen in plaats van dat wij zaken puur rationeel met feiten willen onderbouwen. Dat laatste blijven we natuurlijk gewoon doen, maar het is zo dat de emotie ook meeregeert en daar moeten we wat mee als LTO.’
Als voorbeeld noemt Bisseling de socialemedia-actie #watkrijgtdeboer. Hierin worden bij producten de prijs in de supermarkt en de prijs die de boer krijgt, vergeleken. De campagne is ingezet in aanloop naar het Kamerdebat over de landbouwbegroting om politici bewust te maken van hun rol in de keten. ‘#watkrijgtdeboer speelt in op de feiten en op het gevoel van oneerlijkheid, dus ook emotie.’

Buitengewoon intensief
Na een rondleiding door de Tweede Ka-mergebouwen ontvangt CDA-Kamerlid Maurits von Martels de groep. ‘Wat is Kamerlid zijn een buitengewoon intensief beroep’, vindt Glas. ‘Ze moeten telkens snel schakelen tussen uiteenlopende onderwerpen en alle details kennen. Zo heeft Von Martels verkeer in zijn portefeuille en had hij zo een bespreking over de Stints. Daarna had hij een bespreking over Belgische paarden met gecoupeerde staarten of die nog mee mogen doen aan keuringen en toeristische activiteiten.’
Ter afsluiting volgt de groep een debat in de Tweede Kamer. ‘Ik vond het een fascinerende dag’, zegt Glas. Hij vindt het ook leuk dat er in het gezelschap leden uit diverse sectoren zitten.

Bron: Nieuwe Oogst