Henk de Kat Angelino

'Schapenhouderij een boost geven'

‘Ik hoop ook dat LTO de schapenhouderij een boost kan geven. Er komen steeds minder schapenhouders in Nederland. Jonge ondernemers kunnen worden gestimuleerd door ervoor te zorgen dat er meer marge bij de boer blijft.’ Dat zegt Henk de Kat Angelino in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf hebt u?
‘Ik heb een gemengd bedrijf in het Gelderse Lienden. Mijn vrouw en ik houden 325 schapen en beschikken over 14 hectare landbouwgrond, waarvan 2 hectare hoogstamfruit. Wij telen pruimen en peren.
‘De schapen houden wij voor het lamsvlees. Wij leveren lamsvlees onder het concept ‘Polderlam’. In dit concept is extra aandacht voor dierenwelzijn, maximale weidegang en duurzaamheid.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘Ik wil mijn schapen jaarrond laten aflammeren, zodat ik jaarrond lamsvlees kan leveren. Het lamsvlees wil ik meer bekendheid geven en proberen om dit mooie stukje vlees in meer winkels, waaronder boerderijwinkels, af te zetten.
‘Naast de werkzaamheden op mijn bedrijf werk ik in de installatietechniek. De komende jaren wil ik deze combinatie voortzetten.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Een jaar geleden heb ik het bedrijf overgenomen van mijn vader. Mijn vader was al lid van LTO Noord en zodoende heb ik zijn lidmaatschap overgenomen. Ik vind het belangrijk dat mijn stem wordt gehoord en mijn belangen worden behartigd.
‘LTO Noord zet zich in voor een goed imago van onze sector. Dat is positief. Er wordt veel over de agrarische sector gepraat. Burgers en ambtenaren hebben weinig kennis meer van de sector, maar hebben wel invloed op het beleid. Daarom is het belangrijk dat LTO Noord onze stem laat horen.’

Waar is LTO Noord in uw sector mee bezig?
‘LTO heeft zich ingezet voor het direct blijven omnummeren van schapen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schreef in zijn voorstel voor het verbeteren van het I&R-systeem dat wanneer een schaap voor de tweede keer een oormerk verliest, de veehouder een nieuw, zelfde oormerknummer moet aanvragen.
‘LTO heeft het door overleg met het ministerie voor elkaar gekregen dat oormerken bij schapen vervangen mogen blijven worden. Dit bespaart veel werk voor de schapenhouder en voorkomt dat een dier onnodig langer met één oormerknummer blijft rondlopen.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
‘LTO Noord moet zich inzetten tegen de komst van de wolf in Nederland. De wolf vormt een grote bedreiging. Dure en hoge afrastering houdt deze dieren niet tegen.
‘Ik hoop ook dat LTO de schapenhouderij een boost kan geven. Er komen steeds minder schapenhouders in Nederland. Jonge ondernemers kunnen worden gestimuleerd door ervoor te zorgen dat er meer marge bij de boer blijft.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord was?
‘Ik zou mij inzetten voor een positief imago van de agrarische sector en een gesprek aangaan over de wet- en regelgeving in onze sector. Deze moet werkbaar blijven. Verder zou ik mij inzetten voor blijvende subsidie van asbestsanering.’

Naam: Henk de Kat Angelino (36)
Soort bedrijf: gemengd
In: Lienden (Gelderland)
Lid sinds: 2018


Bron: Nieuwe Oogst