Richard Beenen

'Geef jonge ondernemers een kans'

‘Ik ben voorzitter van Agrarische Jongeren Hardenberg en ben van mening dat wij samen met LTO moeten investeren in een goede doorstroom van onze club naar LTO Noord.’ Dat zegt Richard Beenen uit Holthone in de rubriek Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf hebt u?
‘Samen met mijn ouders en broer run ik een vleeskalverhouderij in Holthone. Wij houden in totaal 1.620 rosékalveren; 540 opfokkalveren en 1.080 jong rosékalveren. Verder hebben we 40 hectare landbouwgrond in gebruik.
‘Mijn vader houdt zich vooral bezig met de jongrosékalveren. Mijn broer en ik helpen hem daarbij en zijn samen verantwoordelijk voor het opfokgedeelte. De kalveren blijven tot een leeftijd van acht maanden op ons bedrijf.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in nieuwe stallen. Mijn vader hield tot het jaar 2005 melkkoeien en is daarna omgeschakeld naar vleeskalveren. Hij is begonnen met 320 kalveren. In de afgelopen jaren hebben we, doordat zowel mijn broer als ik in het bedrijf kwamen, geïnvesteerd in de uitbreiding van afmestplaatsen. In 2017 hebben wij geïnvesteerd in een opfokstal.
‘De komende jaren willen we de voormalige ligboxenstal slopen en een afmeststal bouwen. Daarnaast willen we de stallen qua dierwelzijn en ventilatie verder optimaliseren.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘LTO zet zich in voor boer en tuinder en is voor ons een goed aanspreekpunt. Als we een specifieke vraag hebben, komen we al snel bij de juiste persoon terecht. Het is mooi dat er korte lijntjes zijn. Door aangesloten te zijn bij LTO Noord hebben we een stem in Den Haag en Brussel.’

Waar is LTO Noord-afdeling Vechtdal mee bezig?
‘De afdeling richt zich op het Vechtpark Hardenberg, een parkachtig rivierenlandschap dat kansen biedt voor natuur, water en beleving. De afdeling praat mee over deze plannen, zodat de aanleg van dit park geen negatieve invloed heeft op de landbouw.
‘Landbouwverkeer is ook een item waar de afdeling zich voor inzet. Er zijn weinig wegen rondom de bebouwde kom voor landbouwverkeer, waardoor agrariërs in dit gebied vaak langs scholen moeten rijden. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
‘Er komen steeds meer wetten en regels bij; wetten en regels die kostprijsverhogend zijn en de jonge ondernemer in de weg staan. LTO, zet je hiervoor in en zorg ervoor dat jonge ondernemers een kans krijgen.’

Heeft u nog tips voor LTO Noord?
‘Ik ben voorzitter van Agrarische Jongeren Hardenberg en ben van mening dat wij samen met LTO moeten investeren in een goede doorstroom van onze club naar LTO Noord. Wij hebben contact met de lokale afdeling, maar werken op dat vlak nog niet intensief samen.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord was?
‘Ik wil weleens weten wat voor belang de regering hecht aan de landbouw. We worden goed gewaardeerd door de maatschappij, blijkt uit een onderzoek. Maar wat vindt de regering? We krijgen steeds meer wetten en regels.’

Naam: Richard Beenen (26)
Soort bedrijf: vleeskalverhouderij
In: Holthone (Overijssel)
Lid sinds: 2014

Bron: Nieuwe Oogst