Arie Aanen

'Inzet op grondgebonden landbouw'

‘Ik hoop dat LTO Noord zich inzet voor grondgebondenheid en stimuleert om zoveel mogelijk land rondom het eigen bedrijf te houden. Ik denk dat veel problemen, zoals het mestoverschot en onveilig landbouwverkeer, dan de wereld uit worden geholpen.’ Dat zegt Arie Aanen in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Ik heb een melkveebedrijf met zestig melkkoeien, bijbehorend jongvee en 40 hectare landbouwgrond. Op jaarbasis produceren mijn koeien gemiddeld 650.000 liter melk. Een aantal dagdelen in de week word ik bijgestaan door een zzp’er. Daarnaast helpen mijn drie kinderen in drukke periodes mee in het bedrijf.
‘Wat erg leuk is, is dat onze familie al sinds 1600 boert op dit bedrijf in Hoornaar. Daarmee zijn wij het op een na oudste familiebedrijf in Nederland. Ikzelf heb het bedrijf in 1980 overgenomen van mijn vader.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘Ik wil graag op dezelfde manier verder boeren. Mijn drie kinderen werken alle drie buiten de deur, als dierenarts en als econoom, onder andere bij het Ministerie van Economische Zaken. Ze hebben niet direct ambitie om het melkveebedrijf over te nemen, maar willen ook niet dat ons familiebedrijf moet stoppen doordat er geen opvolger is.
‘Mijn zoon wil mogelijk in de toekomst verder in de verbrede landbouw. Zo wil hij misschien een winkeltje naast het melkveebedrijf opzetten, met agroproducten en eigen notenteelt.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Ik vind het belangrijk dat er een organisatie is die onze belangen behartigt. Zelf ben ik een aantal jaar bestuurslid geweest bij de CBTB, de voorloper van LTO Noord.’

Waar is LTO Noord-afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden mee bezig?
‘De speerpunten van de afdeling zijn onder andere veilig landbouwverkeer, een open en transparante communicatie naar de maatschappij toe en het stimuleren van energieneutrale bedrijven. Wat mij betreft heel belangrijke speerpunten. Zelf heb ik ook geïnvesteerd in zonnepanelen, zodat mijn bedrijf energieneutraal is.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
‘Ik verwacht dat LTO Noord, net als nu, onze belangen blijft behartigen. Daarnaast hoop ik dat LTO Noord zich inzet voor een gelijk speelveld met andere landen. We moeten onszelf niet uit de markt prijzen door strenge wet- en regelgeving die in andere landen niet van kracht is. Voor alle landen moeten de wetten en regels gelijk zijn.
‘Verder hoop ik dat LTO Noord zich inzet voor grondgebondenheid en stimuleert om zoveel mogelijk land rondom het eigen bedrijf te houden. Ik denk dat veel problemen, zoals het mestoverschot en onveilig landbouwverkeer, dan de wereld uit worden geholpen.’

Heeft u nog tips voor LTO Noord?
‘Zet je in voor een goede communicatie richting de maatschappij. Het is belangrijk dat wij de maatschappij bij onze sector blijven betrekken, zodat er geen negatief beeld ontstaat. Zorg ervoor dat een goede voorman namens onze sector frequent bij programma’s aanschuift, zoals De Wereld Draait Door en Jinek. Een voorman die ons verhaal goed over de bühne kan brengen, werkt verhelderend en zorgt voor een goed imago.’

Naam: Arie Aanen (62)
Soort bedrijf: melkveehouderij
In: Hoornaar (Zuid-Holland)
Lid sinds: ‘altijd al’

Bron: Nieuwe Oogst