Johan Koole

'Geef Jonge boeren een kans'

‘Ik hoop dat LTO Noord zich gaat richten op bedrijfsovernames en daarmee inzet op het behoud van de agrarische sector. Een bedrijf overnemen is financieel gezien niet altijd even makkelijk, laat staan het opzetten van een nieuw bedrijf of nieuwe tak. Het is belangrijk dat jonge boeren een kans krijgen.’ Dat zegt Johan Koole in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Mijn vrouw Joke en ik hebben een recreatiebedrijf in Noorden. Onder de naam ‘Kampeerhoeve Koole’ beschikken wij over twee groepsaccommodaties en een camping met veertig staanplaatsen, waarvan tien seizoensplaatsen. Ook bieden wij sinds kort vier camperplaatsen aan.
‘Van oudsher was dit een melkveebedrijf. In 1970 zijn mijn ouders, nadat zij het bedrijf in 1955 overnamen van mijn opa, begonnen met een recreatietak. Door de groei van deze tak zijn wij in 1997 met pijn in ons hart gestopt met het melkvee. Hierdoor konden wij ons volledig richten op de kampeerhoeve.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘Naast het recreatiebedrijf wil onze zoon Roland, die het bedrijf gaat overnemen, weer melken. Een kans voor ons is dat de provincie in dit gebied een natuurpolder wil realiseren waar ook agrarische activiteiten plaatsvinden. Dat maakt de investering in melkvee weer mogelijk.
‘Na de inrichting van deze polder willen wij investeren in een vrijloopstal voor, in eerste instantie, zo’n dertig biologische MRIJ-koeien. Daarvoor zullen we fosfaatrechten moeten aankopen.
‘We verwachten dat beide bedrijfstakken elkaar in de toekomst zullen versterken. Met ons open bedrijf willen we onze gasten en toeristen een kijkje geven in de agrarische sector.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Agrariërs moeten op een verantwoordelijke manier kunnen boeren. Daar maakt LTO Noord zich hard voor. Door aangesloten te zijn bij de belangenorganisatie, staan we als agrarische sector samen sterk.’

Waar is LTO Noord-afdeling Alphen-Nieuwkoop mee bezig?
‘De afdeling is betrokken bij de realisatie en indeling van het natuurgebied. Met een gedegen visie daarop vertegenwoordigt zij de agrarische sector hierin, zodat de ondernemers in dit gebied kunnen blijven boeren.
‘Een aantal bestuurders zit namens LTO Noord-afdeling Alphen-Nieuwkoop in een adviesgroep. We zijn goed vertegenwoordigd.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
‘Ik hoop dat LTO Noord zich gaat richten op bedrijfsovernames en daarmee inzet op het behoud van de agrarische sector. Een bedrijf overnemen is financieel gezien niet altijd even makkelijk, laat staan het opzetten van een nieuw bedrijf of nieuwe tak. Het is belangrijk dat jonge boeren een kans krijgen. De agrarische sector is van grote waarde voor Nederland. Laten we dat behouden.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord was?
‘Een grote ergernis binnen onze sector zijn de wet- en regelgeving. Wetten en regels worden vaak door ambt
enaren achter een bureau gemaakt. Als ik een dag voorzitter zou zijn, dan zou ik de ambtenaren willen stimuleren om de boer op te gaan, zodat zij beter zicht krijgen op de agrarische sector.’

Naam: Johan Koole (62)
Soort bedrijf: recreatie
In: Noorden (Zuid-Holland)
Lid sinds: ‘altijd al’

Bron: Nieuwe Oogst