Reinier Straathof Kleinst

'Jongeren nog meer bij LTO Noord betrekken'

‘De afdeling is nauw betrokken bij het project Actieplan Bodem en Water Flevoland, waarin LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland samenwerken aan een duurzame landbouw in onze provincie. Als pilotboer ben ik hierbij aangesloten.’ Dat zegt Reinier Straatsma (26) uit Espel.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Mijn moeder en ik hebben een akkerbouwbedrijf in Espel. Op ruim 47 hectare landbouwgrond telen wij verschillende gewassen, waaronder pootaardappelen en eerstejaars plantuien.
‘Van oudsher was ons bedrijf gespecialiseerd in de bloembollenteelt. Doordat de tulpenteelt niet bij mij past, zijn wij vorig jaar volledig overgestapt naar de akkerbouwtak.
‘Twee jaar geleden zijn wij begonnen met de omschakeling van een gangbaar bedrijf naar biologisch. Dit jaar oogsten wij onze eerste twee biogewassen: 4 hectare biologische witlofpennen en 4 hectare spinazie voor de conservenindustrie.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘De omschakeling van een gangbaar naar biologisch akkerbouwbedrijf is een proces van meerdere jaren. In 2022 is ons bedrijf volledig biologisch. De komende jaren zal ik mij dus vooral op deze omschakeling richten.
‘Als het bedrijf volledig omgeschakeld is, richt ik mij op een eventuele uitbreiding. Ik zou dan graag willen groeien in het aantal hectares landbouwgrond en mij meer willen richten op de teelt van verschillende soorten biogewassen.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Ik vind het heel waardevol dat er een orgaan is dat de belangen van boeren en tuinders behartigt. Daarom heb ik het lidmaatschap destijds overgenomen van mijn vader. LTO Noord voorziet ons van belangrijke informatie.’

Waar is LTO Noord-afdeling Noordoostpolder mee bezig?
‘De afdeling is nauw betrokken bij het project Actieplan Bodem en Water Flevoland. Als pilotboer ben ik hierbij aangesloten.
‘In het project Actieplan Bodem en Water Flevoland werken we samen met LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland aan een duurzame landbouw in onze provincie. We focussen ons daarbij op bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en waterconservering in het bodemprofiel.
‘Hiermee willen de samenwerkende partijen een duurzame landbouw in Flevoland bevorderen, met oog voor de ontwikkelingen op het boerenerf.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
‘Ik hoop dat LTO Noord zich de komende jaren blijft inzetten voor boer en tuinder.’

Heeft u nog tips voor LTO Noord?
‘Ik ben aangesloten bij afdeling Espel, de onderafdeling van LTO Noord-afdeling Noordoostpolder. We organiseren twee keer per jaar een bijeenkomst en bedrijfsexcursie. Voor deze bedrijfsexcursie worden met name jongeren uitgenodigd, zowel leden als niet-leden, en jongeren zonder agrarisch bedrijf.’
‘Als onderafdeling merken we dat dit erg goed werkt. Het resulteert altijd in een leuke en informatieve avond. Daarom wil ik LTO Noord als tip meegeven om jonge leden, maar ook niet-leden en jongeren zonder agrarisch bedrijf meer te betrekken bij de vereniging.’

Naam: Reinier Straatsma (26)
Soort bedrijf: akkerbouw
In: Espel (Flevoland)
Lid sinds: 2013

Bron: Nieuwe Oogst