Jaap Prins

Jaap Prins: 'Betrek ons bij belangenbehartiging'

‘In 2016 zijn wij lid geworden van LTO Noord. De vereniging doet veel goede dingen voor de verschillende sectoren. Dat willen wij graag ondersteunen.’ Dat zegt Jaap Prins (27) uit Grootschermer in de rubriek Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘We hebben een melkveebedrijf en houden 220 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Verder beschikken we over 220 hectare land, waarvan 125 hectare natuurland is.’
‘Het boerenbloed zit al lang in onze familie; mijn opa en oma hadden een melkveebedrijf. Wegens omstandigheden is het melkvee destijds verkocht. Mijn vader was nog te jong om het bedrijf over te nemen. Hij is later hobbymatig verder gegaan op dezelfde locatie. Doordat mijn vader, neef en ik wel toekomst zagen in het boerenleven en altijd al boer wilden worden, hebben wij zeven jaar geleden een boerderij gekocht. Daar hielden wij hobbymatig vleesvee.’
‘In 2013 hebben we melkquotum gekocht en zijn we 30 koeien gaan melken. Inmiddels zijn we gegroeid in het aantal stuks melkvee en melken we nu, doordat we een boerderij erbij hebben gekocht, op twee locaties.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in melkquotum, fosfaatrechten, een uitbreiding van de veestapel en een tweede locatie met grond. Het is de bedoeling dat we uiteindelijk op één locatie gaan melken, zodat het bedrijf arbeidsefficiënter wordt.’
‘Op het bedrijf dat we vorig jaar hebben aangekocht, melken we met twee melkrobots. Dit bedrijf willen we verder optimaliseren, zodat we al ons vee op deze locatie kunnen houden.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘In 2016 zijn wij lid geworden van LTO Noord. De vereniging doet veel goede dingen voor de verschillende sectoren. Dat willen wij graag ondersteunen.’

Waar is LTO Noord-afdeling Land van Leeghwater mee bezig?
‘De afdeling is met veel en verschillende zaken bezig. Zo zitten de bestuurders regelmatig om tafel met gemeenten, natuurverenigingen en waterschappen. Dat vinden wij heel waardevol. De afdeling richt zich daarnaast op de klimaatdoelen, bodemdaling en is momenteel bezig met de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Bodemdaling neemt zichtbaar toe in ons gebied. Dit zal de komende jaren een probleem gaan vormen.’

Welke inzet verwacht u van LTO Noord?
‘Het is belangrijk dat LTO Noord informatie blijft verstrekken naar haar eigen leden. LTO Noord doet veel goede dingen, maar dat is voor leden niet altijd zichtbaar. Waar is LTO Noord op dit moment bijvoorbeeld voor ons mee bezig? Welke resultaten zijn behaald en hoe werkt dit hele proces? Neem ons hierin mee en betrek leden bij belangrijke zaken die spelen. Uiteindelijk voelen wij de besluiten op ons bedrijf.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord was?
‘Ik denk dat ik mij zou verbazen over het feit wat LTO Noord allemaal doet in de verschillende sectoren. De vereniging doet meer dan dat wij weten. Ik denk dat deze dag een zinvolle stage zou zijn om te kijken wat er in andere sectoren speelt en hoe ondernemers daarmee omgaan.’

Naam: Jaap Prins (27)
Soort bedrijf: melkveehouderij
In: Grootschermer (NH)
Lid sinds: 2016

Bron: Nieuwe Oogst