Ramon Schoorlemmer

'Samen optrekken voor één geluid'

‘Er zijn ontzettend veel belangenorganisaties in de verschillende sectoren, zoals de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). In mijn optiek is het beter dat agrarisch Nederland is verenigd in één standsorganisatie. Probeer samen te streven naar één geluid. Zo staan we nog sterker en kunnen we samen nog meer bereiken.’ Dat zegt Ramon Schoorlemmer in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf hebt u?
‘Samen met mijn ouders heb ik een melkveebedrijf in Heeten. Wij houden 135 melkkoeien, 60 stuks jongvee en beschikken over 54 hectare landbouwgrond.
‘Ons melkveebedrijf is een echt familiebedrijf. Het hele gezin werkt mee in drukke periodes. Mijn vader werkt deels buiten de deur en ik werk nu volledig thuis. Het is de bedoeling dat ik het bedrijf ga overnemen.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘De komende jaren willen we rustig doorgroeien in het aantal stuks melkvee. Ons doel is om uiteindelijk 185 koeien te gaan melken.
‘Behalve dat we geleidelijk willen groeien in de melkveestapel, willen we het bedrijf verder optimaliseren.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Het is belangrijk dat de belangen van boeren en tuinders worden behartigd.
‘Eigenlijk vind ik dat iedereen lid zou moeten zijn van een belangenorganisatie. Omdat het aantal bedrijven in de agrarische sector afneemt en burgers steeds verder van onze sector af komen te staan, is het nog belangrijker dat wij onszelf verenigen. De sector krijgt ook met steeds meer en ingewikkelder wet- en regelgeving te maken. Als we onszelf verenigen, staan we nog sterker en kunnen we één geluid laten horen en één vuist maken richting de politiek en inkooporganisaties van supermarkten.’

Waar is LTO Noord-afdeling Salland mee bezig?
‘Wij zijn lid van een actieve afdeling. LTO Noord-afdeling Salland is onder andere betrokken bij de pilot ‘Landschapsbeheer 2.0 Salland’, een project waarin verschillende partners op zoek gaan naar nieuwe werkwijzen gericht op aanleg, herstel en langjarig beheer van landschapselementen.
‘De afdeling is ook betrokken bij de aanpassingen van de autoweg N35. Rijkswaterstaat werkt samen met de provincie en gemeenten aan een veiligere N35. De afdeling heeft samen met gemeente Raalte het initiatief genomen voor een kavelruilproject langs de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
‘Dat LTO Noord onze belangen blijft behartigen, in de breedste zin van het woord.
‘Ik hoop dat LTO de komende jaren op een aantal punten wat harder gaat optreden. Een voorbeeld hiervan is het interview met LTO in het televisieprogramma Nieuwsuur, dat afgelopen jaar plaatsvond. Het ging om de kalverfraude. Ik vind dat LTO niet goed uit de verf kwam. LTO had in dit geval harder mogen optreden tegen de journalist.’

Hebt u nog tips voor LTO Noord?
‘Probeer met andere belangenorganisaties op te trekken. Er zijn ontzettend veel belangenorganisaties in de verschillende sectoren, zoals de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). In mijn optiek is het beter dat agrarisch Nederland is verenigd in één standsorganisatie. Probeer samen te streven naar één geluid. Zo staan we nog sterker en kunnen we samen nog meer bereiken.’

Naam: Ramon Schoorlemmer
Soort bedrijf: melkveebedrijf
In: Heeten (Overijssel)
Lid sinds: 2017


Bron: Nieuwe Oogst