Jelle Eppinga

Jelle Eppinga: 'Meer onderwijs gericht op boomteelt'

‘We merken dat het ‘buiten werken’ niet heel populair meer is onder jongeren. Daarom is het goed dat LTO zich hiervoor inzet.’ Dat zegt boomkweker Jelle Eppinga uit Nijemirdum in de rubriek Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Mijn vrouw en ik hebben een boomkwekerij in Nijemirdum. Op 2 hectare vollegrond kweken wij verschillende soorten Heesters, met name de Cornus. Daarnaast gebruiken we 1 hectare voor de pottenteelt en beschikken we over een kas die we gebruiken voor vermeerdering en zacht plantenmateriaal.
‘In de afgelopen jaren zijn wij gespecialiseerd in de teelt van Cornus. Bij deze soorten ligt de nadruk vooral op de groeiwijze en de bloemen. Wij telen onder andere de Cornus controversa, Cornus florida en de Cornus kousa.
‘De producten die wij telen gaan via een groothandel naar tuincentra, zowel in Nederland als in andere landen.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘De komende jaren willen wij ons bedrijf graag uitbreiden, vooral gezien de huidige marktomstandigheden in onze sector. De vraag naar bomen, vooral Heesters, en planten is momenteel zo groot dat wij nu niet aan deze vraag kunnen voldoen. Dat biedt uiteraard kansen voor de toekomst.
‘We willen ons assortiment verder uitbreiden en meer Heesters gaan kweken. Daarnaast willen we graag een efficiëntieslag maken in het bedrijf.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Europees en landelijk gezien komt er veel op de agrarische sector af, zo ook op de boomkwekerijsector. Zo is een plantenpaspoort verplicht en is er veel te doen over de beschikbaarheid van het gewasbeschermingsmiddelenpakket.
‘Ik vind dat we daar samen voor moeten staan, als één agrarische sector. Dat doe je door je te verenigen en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.’

Waar is LTO Noord in uw sector mee bezig?
‘LTO richt zich onder andere op vernieuwing ofwel innovatie in de sector, het behoud van gewasbeschermingsmiddelen en de beschikbaarheid van arbeid.
‘Mijn vrouw en ik hebben twee vaste medewerkers in dienst. In het zomerseizoen worden we bijgestaan door uitzendkrachten en scholieren. Maar we merken dat het ‘buiten werken’ niet heel populair meer is onder jongeren. Daarom is het goed dat LTO zich hiervoor inzet.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
‘Ik hoop dat LTO Noord zich blijft inzetten voor een goed pakket gewasbeschermingsmiddelen of een goed alternatief daarop, om zo de teelt financieel aantrekkelijk te blijven houden.
‘Ik hoop ook dat de vereniging zich blijft inzetten voor de arbeid in onze sector. De marktomstandigheden in onze sector bieden veel kansen qua afzet. Als wij meer producten willen leveren, is het belangrijk dat wij bijgestaan worden door werknemers. Maar het is lastig om goed personeel te vinden.
‘Het onderwijs gericht op boomteelt is helaas versnipperd, waardoor er geen echte vakmensen meer worden opgeleid. Hierdoor moet je dus je eigen vakmensen opleiden. Daar zou LTO Noord zich voor mogen inzetten.’

Naam: Jelle Eppinga (42)
Soort bedrijf: boomkwekerij
In: Nijemirdum (Friesland)
Lid sinds: 2018

Bron: Nieuwe Oogst