Jehan Bouma

'LTO, creëer meer wij-gevoel'

‘Ik verwacht dat LTO Noord inzet op regionale belangenbehartiging en bezig is met algemene thema’s. De belangenbehartiging op sectoraal niveau moet bij de vakgroepen blijven, ook als het gaat over de wolf in Nederland. LTO moet herkenbaar beleid voeren richting de leden en geen strijd voeren over wie welke belangen behartigt. De vereniging moet meer een wij-gevoel creëren.’ Dat zegt Jehan Bouma in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Wij hebben een schapen- en vleeskuikenhouderij verdeeld over verschillende locaties. De schapenhouderij run ik met mijn vrouw. Op ons bedrijf in Aldeboarn lammeren jaarlijks zo’n 750 tot 1.000 ooien. De vrouwelijke lijn verkopen wij als fokmateriaal aan schapenhouders en de mannelijke lijn voor de slacht.
‘Naast de schapenhouderij ben ik eindverantwoordelijke van vleeskuikenhouderij Bouma. Deze is gevestigd op elf locaties in Friesland en Groningen. Het bedrijf runnen we met franchisenemers en vijf vaste medewerkers. Wij houden ongeveer een miljoen vleeskuikens.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘Met de investering in twee nieuwe locaties heeft Bouma de afgelopen jaren flinke stappen gezet. We investeren volop in niet-brandbare, geïsoleerde stallen ter vervanging van de oude.
‘Bij de schapen hebben we een verjongingsslag gemaakt. Komend jaar willen we weer 1.000 schapen laten aflammeren.

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘LTO heeft veel potentie en kracht om een goede belangenbehartiger te zijn. Als ondernemer wil ik daaraan bijdragen.
‘Maar mijn lidmaatschap bij de vereniging trek ik momenteel in twijfel. Begin 2000 werd ik verkozen tot voorzitter van Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Ik ben drie jaar voorzitter geweest en was als adviseur van NAJK nauw betrokken bij het algemeen bestuur van LTO. Het viel mij toen al op dat binnen LTO een constante strijd gaande is tussen de regio’s en sectoren.
‘Dat is tot op heden niet veranderd. Ik vind dat de sectoren de belangen op sectoraal niveau moeten behartigen en dat de regio’s zich bezig moeten houden met algemene thema’s, zoals ruimtelijke ordening en water.’

Waar is LTO Noord in uw sector mee bezig?
‘LTO Noord is nog druk bezig met de afhandeling van de fipronilcrisis en de wet- en regelgeving rondom het certificatieschema IKB.
‘In de schapenhouderij richt LTO Noord zich op de opkomst van de wolf in Nederland, de graasdierpremie en dijkbegrazing.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
‘Ik verwacht dat LTO Noord inzet op regionale belangenbehartiging en bezig is met algemene thema’s. De belangenbehartiging op sectoraal niveau moet bij de vakgroepen blijven, ook als het gaat over de wolf in Nederland.
‘LTO moet herkenbaar beleid voeren richting de leden en geen strijd voeren over wie welke belangen behartigt. De vereniging moet meer een wij-gevoel creëren.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Nederland was?
‘Ik zou de woordvoering over de opkomst van de wolf terugleggen bij Saskia Duives, voorzitter van de vakgroep Schapenhouderij. Duives is een prima voorvrouw en ze verdient deze ruimte.
‘Daarnaast zou ik mijn invloed gebruiken om te zorgen dat afspraken op papier ook in de dagelijkse praktijk worden uitgevoerd.’

Naam: Jehan Bouma (45)
Soort bedrijf: gemengd
In: Aldeboarn (Friesland)
Lid sinds: 2012

Bron: Nieuwe Oogst