Jannie Warringa Klein

Jannie Warringa: 'Positie van vrouwen in boerenbedrijf'

‘Zo’n tien jaar geleden werd ik bestuurslid van LTO Noord Vrouw & Bedrijf Drenthe. Een van mijn eerste projecten was ‘Je verdiende loon’, waarin wij vrouwen bewust wilden maken van hun positie in het bedrijf.’ Dat zegt Jannie Warringa uit Nooitgedacht in de rubriek Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Samen met mijn man, zoon en schoondochter heb ik een melkveebedrijf in Nooitgedacht. Wij houden 150 melkkoeien en 70 stuks jongvee. Verder beschikken we over 72 hectare grasland, 17 hectare mais en 25 hectare natuurland.
‘Vijf jaar geleden zijn mijn man en ik naar een woning in Rolde verhuisd. Mijn zoon en schoondochter gaan het bedrijf over enkele jaren volledig van ons overnemen.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Ik vind het belangrijk dat onze belangen worden behartigd. Als we zowel lokaal, regionaal als landelijk wat willen bereiken, is het van belang dat we ons als sector verenigen. Samen bereiken we meer.
‘Door aangesloten te zijn bij LTO Noord blijven wij op de hoogte van de wet- en regelgeving, de veranderingen daarin en andere ontwikkelingen in de agrarische sector.’

U bent ook lid van LTO Noord Vrouw & Bedrijf?
‘Ik ben zowel lid als bestuurslid van LTO Noord Vrouw & Bedrijf. De commissie behartigt de belangen van boerinnen, mede-ondernemers en partners op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
‘Zo’n tien jaar geleden werd ik bestuurslid van LTO Noord Vrouw & Bedrijf Drenthe. Een van mijn eerste projecten was ‘Je verdiende loon’, waarin wij vrouwen bewust wilden maken van hun positie in het bedrijf. Thema’s als ‘wat doe je in het bedrijf, waar heb je recht op en hoe kun je jezelf zichtbaar maken’ kwamen aan de orde.’

Wat doet LTO Noord Vrouw & Bedrijf Drenthe allemaal?
‘We houden verschillende informatiebijeenkomsten. Afgelopen jaar hebben een aantal dames de cursus ‘Economische Vorming 3.0’ gevolgd. In deze cursus, die in samenwerking met Flynth wordt georganiseerd, komen onderwerpen zoals financiële boekhouding en ondernemingsvormen aan de orde.
‘De komende tijd gaan we aan de slag met pr, communicatie en sociale media. Daarnaast bezoeken we als LTO Noord Vrouw & Bedrijf Drenthe ieder jaar een agrarisch bedrijf.’

Heeft nog tips voor LTO Noord?
‘Zet nog meer in op een goede pr van de landbouw. Al zeventien jaar ondersteun ik LTO Noord-afdeling Noord Drenthe in het organiseren van de Boerenfietstocht rondom Rolde. ‘We merken dat een goede pr van de sector nog steeds nodig is. Het is belangrijk dat we samen met elkaar laten zien waar we mee bezig zijn en hoe wij voor gezond voedsel zorgen. ‘We zien dat veel leden aan de slag willen met de pr van de landbouw, maar vaak weten zij niet hoe ze dit moeten aanpakken. Geef ze tips mee, zodat we samen een goed imago van onze sector kunnen overbrengen.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Nederland was?
‘Als ik een dag LTO-voorzitter was, zou ik in gesprek gaan met politiek Den Haag en de politici meenemen naar verschillende agrarische bedrijven. Wat speelt daar allemaal? Het is belangrijk dat de politiek hier zicht op krijgt.’

Naam: Jannie Warringa (62)
Soort bedrijf: melkveehouderij
In: Nooitgedacht (Drenthe)
Lid sinds: ‘altijd al’


Bron: Nieuwe Oogst