Ronald Bastiaansen

'Investeer in meer lobbyisten'

‘Investeer in meer lobbyisten, zowel lokaal, regionaal als landelijk. We hebben nu één lobbyist in Den Haag en één in Brussel, terwijl diverse natuurorganisaties meer lobbyisten hebben rondlopen. Het is belangrijk dat we het gesprek met hen en andere partijen aangaan en een stevig tegengeluid hebben. Investeer daarom in meer zwaargewichten.’ Dat zegt Ronald Bastiaanssen in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf hebt u?
‘Mijn vrouw en ik hebben een akkerbouwbedrijf in Ens. De hoofdteelt van ons bedrijf is pootaardappelen. Verder telen wij zaaiuien, wortelen, bieten en wintertarwe.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘Ik wil het graag op dezelfde voet voortzetten en kijken wat de toekomst brengt. Het is belangrijk dat je als ondernemer voldoende uitdaging hebt in je eigen bedrijf. Daar ben ik dan ook scherp op.
‘De komende jaren richt ik mij verder op de kwaliteit van mijn producten en de opbrengsten daarvan. We verwerken 3.000 ton pootaardappelen. Ik wil graag meer rust creëren in mijn bedrijf door efficiënter te gaan werken, zeker in de wintermaanden.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Ik heb het lidmaatschap na de bedrijfsovername overgenomen van mijn vader. Het is belangrijk dat wij als sector verenigd zijn en we via LTO Noord een stem hebben richting de overheid en politiek.
‘Ik merk dat een lidmaatschap bij een belangenorganisatie niet meer vanzelfsprekend is. Bedrijven worden groter en diverser, waardoor de belangen van agrarische ondernemers onderling erg van elkaar verschillen. Die uiteenlopende belangen kun je niet allemaal behartigen.’

Waar is LTO Noord-afdeling Noordoostpolder mee bezig?
‘De afdeling richt zich op de bodemdaling rondom Schokland. Bodemdaling vormt daar een serieus probleem. De afdeling steekt ook veel energie in het behoud van landbouwgrond. De discussie of landbouwgronden een natuurbestemming moeten krijgen, is hier de aanleiding van. Daarnaast wil de afdeling in de Noordoostpolder zonneparken aanleggen, wat ook ten koste gaat van landbouwgronden. Zij pleit ervoor om zonneparken op dijken aan te leggen.’

Waar is LTO Noord in uw sector mee bezig?
‘Er is veel discussie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. LTO pleit voor het behoud van het middelenpakket of een goed alternatief daarvan.’

Hebt u nog tips voor LTO Noord?
‘Investeer in meer lobbyisten, zowel lokaal, regionaal als landelijk. We hebben nu één lobbyist in Den Haag en één in Brussel, terwijl diverse natuurorganisaties meer lobbyisten hebben rondlopen. Het is belangrijk dat we het gesprek met hen en andere partijen aangaan en een stevig tegengeluid hebben. Investeer daarom in meer zwaargewichten.’

Wat zou u doen, als u een dag voorzitter van LTO Nederland was?
‘Dan zou ik willen adviseren om vaker bij televisieprogramma’s als De Wereld Draait Door en Nieuwsuur aan te schuiven. Het is belangrijk dat wij proactief ons verhaal vertellen. We moeten altijd alles maar uitleggen en onszelf verdedigen. Kijk bijvoorbeeld naar de commotie over de gele akkers. We zijn echt wel goed bezig, maar laten dat te weinig zien aan het grote publiek.’

Naam: Ronald Bastiaanssen (44)
Soort bedrijf: akkerbouw
In: Ens (Flevoland)
Lid sinds: ‘altijd al’

Bron: Nieuwe Oogst