Johan Hagen Klein

'Biodiversiteit meer stimuleren'

‘Blijf vooruitkijken, betrek burgers nog meer bij de sector en stimuleer boeren om te kijken naar een extensievere bedrijfsvoering met oog voor biodiversiteit. Naast mijn rol als wethouder ben ik voorzitter van Agrarische Natuurvereniging Waddenvogels. Ik vind dat wij ons als sector moeten inzetten voor een betere kringloop in de landbouw en een mooie en gezonde natuur met voldoende weidevogels. Als we ons daarvoor inzetten, creëren we ook meer maatschappelijk draagvlak.’ Dat zegt Johan Hagen in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf hebt u?
‘Samen met mijn vrouw, broer en zoon run ik een melkveebedrijf en kampeerboerderij. Wij melken 150 koeien op twee locaties. Naast ons bedrijf op Schiermonnikoog beschikken wij over een melkveebedrijf aan de vaste wal. Hier woont een medewerker van ons.
‘Onder de naam Eureca runnen wij een kampeerboerderij. Wij verhuren het hele jaar door vakantiewoningen, gezins- en safaritenten en ontvangen jaarlijks families en scholen op onze groepsaccommodatie.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘Het is de bedoeling dat we de komende jaren onze melkproductie op Schiermonnikoog gaan verlagen. Voor de natuur op het eiland willen we meer extensief en biodivers gaan boeren. Op ons bedrijf aan de vaste wal gaan we meer koeien melken.
‘Op dit moment zitten we in de bedrijfsovername. Mijn zoon gaat het bedrijf van mij, mijn vrouw en broer overnemen. Wij blijven uiteraard nauw betrokken bij het bedrijf.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Ik ben altijd al lid geweest van LTO Noord, omdat ik vind dat je als boer aangesloten moet zijn bij een belangenorganisatie. Zo bereiken we samen meer.
‘Naast mijn lidmaatschap bij de vereniging ben ik zo’n tien jaar voorzitter geweest van LTO Noord-afdeling Schiermonnikoog. Omdat ik vorig jaar wethouder ben geworden, heb ik het voorzitterschap overgedragen.’

Waar is LTO Noord-afdeling Schiermonnikoog mee bezig?
‘Op Schiermonnikoog zijn zeven melkveebedrijven gevestigd. Alle bedrijven gaan omschakelen naar een meer extensieve en biodiverse bedrijfsvoering. We gaan minder koeien melken en zijn onlangs gestart met een eigen zuivelcoöperatie op het eiland. De melk die wij produceren, wordt verwerkt en verkopen wij straks als eilandproduct.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
‘Het zou mooi zijn dat we een slag kunnen maken in het meer betrekken van burgers bij onze sector.
‘Jaarlijks ontvangen wij zo’n 300.000 toeristen op Schiermonnikoog. Tijdens bezoeken op ons bedrijf blijkt vaak dat mensen geen idee hebben van het reilen en zeilen op een boerenbedrijf. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat we ons verhaal blijven vertellen en burgers laten zien waarmee wij bezig zijn en hoe we dat doen.’

Hebt u nog tips voor LTO Noord?
‘Blijf vooruitkijken, betrek burgers nog meer bij de sector en stimuleer boeren om te kijken naar een extensievere bedrijfsvoering met oog voor biodiversiteit.
‘Naast mijn rol als wethouder ben ik voorzitter van Agrarische Natuurvereniging Waddenvogels. Ik vind dat wij ons als sector moeten inzetten voor een betere kringloop in de landbouw en een mooie en gezonde natuur met voldoende weidevogels. Als we ons daarvoor inzetten, creëren we ook meer maatschappelijk draagvlak.’

Naam: Johan Hagen (63)
Soort bedrijf: gemengd
Op: Schiermonnikoog (Friesland)
Lid sinds: ‘altijd al’

Johan Hagen


Bron: Nieuwe Oogst