Klein en weerbaar tijdens crisis

'Door de fipronilcrisis zien wij in dat je ‘iets groots’ achter je moet hebben staan. Een vereniging die opkomt voor jouw belangen, je stem laat horen en je steunt in moeilijke situaties. Daarom zijn wij in maart lid geworden van LTO Noord.'

'De hele fipronilkwestie is vervelend. Je voelt je als bedrijf en ondernemer klein en weerbaar. Op zo’n moment heb je elkaar nodig.’ Dat zegt Gerda van den Brandhof in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Mijn man en ik hebben een biologisch legpluimveebedrijf in Renswoude. Op dit moment houden wij 19.000 leghennen.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘Overleven. Dat is momenteel onze visie. De afgelopen jaren hebben wij het hoofd boven water proberen te houden, doordat onze sector geconfronteerd werd met de fipronilcrisis. Wij waren een van de bedrijven die op slot werden gezet.
‘In juli 2017 werd ons bedrijf geblokkeerd en mochten wij geen eieren meer leveren. De eieren werden vernietigd. In november 2017 werd ons bedrijf eindelijk gedeblokkeerd, maar helaas bleef de financiële schade daar niet bij. In juni 2018 werden de eieren namelijk weer geweigerd, dit keer door de retail. Wij hebben het pluimvee destijds afgevoerd waardoor we van juni 2018 tot oktober 2018 geen inkomen hadden. De financiële schade en de nasleep hiervan zijn ontzettend groot.’

Hoe ziet u de toekomst voor zich?
‘Ik hoop dat we de komende jaren een financieel gezond bedrijf mogen runnen en dat we op den duur weer investeringen kunnen doen, bijvoorbeeld met het oog op kringlooplandbouw.
‘Daarnaast wil mogelijk een van onze drie zonen het bedrijf later overnemen.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Door de fipronilcrisis zien wij in dat je ‘iets groots’ achter je moet hebben staan. Een vereniging die opkomt voor jouw belangen, je stem laat horen en je steunt in moeilijke situaties. Daarom zijn wij in maart lid geworden van LTO Noord.
‘De hele fipronilkwestie is vervelend. Je voelt je als bedrijf en ondernemer klein en weerbaar. Op zo’n moment heb je elkaar nodig.’

Waar is LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei mee bezig?
‘De afdeling is betrokken bij het project ‘Verbindend Ondernemen’ en steekt veel energie in thema’s zoals zonnepanelen, asbestsanering, maar ook bedrijfsovername. Ze organiseren regelmatig Boerencafés waarin deze onderwerpen aan de orde komen. Verder is de afdeling nauw betrokken bij Regio FoodValley.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?

‘Ik hoop dat LTO Noord zich blijft inzetten voor een goed ondernemersklimaat. Dat we zonder al te veel en ingewikkelde wet- en regelgeving kunnen blijven boeren.
‘Daarnaast hoop ik dat LTO Noord energie blijft steken in de belangenbehartiging in de pluimveesector. LTO heeft veel inzet getoond bij de fipronilaffaire. Ik hoop dat zij ook in de toekomst de kleinere sectoren en de verschillende belangen daarin niet vergeet.’

Heeft u nog tips voor LTO Noord?
‘Zorg ervoor dat je open en transparant bent naar je achterban. Waar ben je als vereniging bijvoorbeeld op dit moment mee bezig? Hoe verloopt zo’n proces en welk resultaat behaal je? Neem ons als leden daarin mee.’

Naam: Gerda van den Brandhof
Soort bedrijf: pluimveehouderij
In: Renswoude (Utrecht)
Lid sinds: 2019

Bron: Nieuwe Oogst