Agrozorgwijzer

Wanneer u signaleert dat iemand problemen heeft, is er vaak twijfel of u wel in gesprek kunt/moet gaan.

Wanneer een boer op mentaal vlak (extra) steun kan gebruiken, willen erfbetreders en collega-boeren graag een helpende hand bieden. Maar hoe werkt dat precies en wat zijn ieders mogelijkheden en verantwoordelijkheden?

AgroZorgwijzer is een project van de zuivelsector om samen met professionele instanties een vangnet te creëren voor agrarische ondernemers met mentale problemen. De tips en informatie kunnen ook heel goed gebruikt worden bij andere sectoren.

Maar wat is nu de AgroZorgwijzer? Het kernverhaal geeft een korte beschrijving van AgroZorgwijzer. Wanneer u signaleert dat iemand problemen heeft, is er vaak twijfel of u wel in gesprek kunt/moet gaan. Door de bijgevoegde infographic wordt hopelijk een deel van de schroom weggenomen.