Landschap Groene Hart Zuid-Holland

LTO Noord start met ledenzorg

Er komt veel op agrarische ondernemers af. Met zorgen over de toekomst die sommigen boven het hoofd groeien. Daarom start LTO Noord nu met ledenzorg op psychosociaal gebied, voor de menselijke kant van het agrarisch ondernemerschap.

Als boer of tuinder produceert u het beste agrarische producten van de wereld. Maar strenge milieueisen, plant- of dierziektes, financiële uitdagingen en maatschappelijke druk kunnen van directe invloed zijn op het welzijn van uzelf en uw gezin. U kunt ook in de knel komen na het verlies van kind of partner of door gezondheidsklachten, relatieproblemen, burn-out of depressie of andere calamiteiten. LTO Noord wil u dan graag helpen.

Vanuit ledenzorg biedt LTO Noord u laagdrempelig een luisterend oor, professioneel advies en verwijst u desgewenst door naar specialisten. LTO Noord ziet het als haar plicht niet alleen uw ondernemersbelangen te behartigen, maar wil er ook voor u zijn als u op persoonlijk vlak in de knel komt.

LTO Noord ledenzorg maakt onderdeel uit van uw lidmaatschap. Als u behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek, neem dan contact met ons op. We proberen samen de hulp te vinden die het meest passend is bij uw probleem. Maakt u zich zorgen om een collega-ondernemer en weet u niet wat u kunt doen, dan kunt overleggen met ons.
Wanneer de uitkomst van het gesprek is dat een agrocoach de passende hulp kan bieden, neemt LTO Noord een intake en eerste consult voor haar rekening, er op vertrouwend dat daarna de meest passende zorg wordt ingezet. Afhankelijk van uw zorgverzekering, worden sommige vormen van hulpverlening (deels) vergoed.

Met ledenzorg wil LTO Noord de drempel om voor hulp te vragen weghalen. Daarom werkt LTO Noord samen met diverse onafhankelijke agrocoaches, Agrozorgwijzer, Zorg om Boer en tuinder en met de professionals achter het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. LTO Noord ledenzorg is geen initiatief om nieuwe diensten te ontwikkelen, maar om laagdrempelig hulp te bieden. Om als het nodig is, de drempel naar de juiste zorg te verlagen.

Behoefte aan een luisterend oor of advies? Bel het informatiecentrum van LTO Noord via 088-888 6666 (kies 2) of mail naar info@ltonoord.nl. Alle gesprekken worden vanzelfsprekend uiterst vertrouwelijk behandeld.