Landschap

LTO Noord start met ledenzorg

LTO Noord is niet alleen de belangenbehartiger voor de agrarisch ondernemer, maar wil er ook zijn als een ondernemer of de gezinsleden op persoonlijk vlak in de knel komen. Daarom start de organisatie met ledenzorg. ‘We bieden een luisterend oor en helpen de ondernemer verder, zorgen voor een doorverwijzing naar de zorg die passend is’, vertelt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.

De ledenzorg bij LTO Noord ligt in handen van het informatiecentrum. Veel leden kennen dit centrum en zijn vertrouwd met de belangenbehartiger. ‘We bieden concrete en laagdrempelige ‘eerste hulp’ voor leden die het moeilijk hebben op het psychosociale vlak’, geeft Bruins aan. ‘Bij het informatiecentrum tref je ervaren medewerkers die oog hebben voor de situatie bij boeren en tuinders en hun gezinnen.’
Via ledenzorg geeft LTO Noord vorm aan ‘oog hebben voor elkaar’. ‘Er zijn al allerlei vangnetten en organisaties die hulp bieden aan boeren en tuinders in de knel. Zoals Zorg om Boer en Tuinder en het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren’, zegt Bruins.
‘Maar soms ligt de drempel voor ondernemers hoog om contact op te nemen of zijn deze organisaties onbekend. Aan de voorkant wil LTO Noord hier een rol in spelen, zodat leden die psychosociale zorg nodig hebben, deze ook daadwerkelijk vinden.’

Ledenzorg
Steeds meer boeren en hun gezinnen hebben het zwaar. Juist nu is ledenzorg meer dan ooit nodig. ‘Het stapelt zich op voor leden’, weet Bruins.
‘De complexiteit aan maatregelen, maar ook de verharding in de maatschappij waar naar elkaar wordt gewezen en boeren het gevoel hebben de schuld te krijgen van allerlei problemen, gaat veel leden niet in de koude kleren zitten. Je moet als boer en tuinder tegenwoordig stevig in je schoenen staan. Maar als dit niet meer gaat, biedt LTO Noord de eerste stap die je verder helpt naar professionele zorg.’
‘Wij zijn eerste hulp in het praktisch meedenken’, stelt coördinator Nicole van de Pas van het informatiecentrum van LTO Noord. ‘Wij hebben de kennis en kunde in huis. Wij weten wat er speelt in de land- en tuinbouw. Aan een half woord hebben wij vaak genoeg.’

Beoordeling
In een telefoongesprek loopt de medewerker van het informatiecentrum een lijst met vragen door. Aan de hand hiervan wordt een beoordeling gemaakt welke zorg passend is. ‘Bij psychosociale problemen ben je niet toe aan nadenken over hoe nu verder met het bedrijf. Dan past waarschijnlijk een doorverwijzing naar de huisarts’, zegt Van de Pas.
‘Spelen er financiële problemen of weet je niet hoe het verder moet met het bedrijf, dan kan een coachingsgesprek op zijn plaats zijn. Ook een doorverwijzing naar bijvoorbeeld Zorg om Boer en Tuinder is mogelijk, afhankelijk van de hulpvraag.’
Bij doorverwijzing naar een agrarisch coach is er via LTO Noord de mogelijkheid voor een gratis eerste coachingsgesprek. Het vervolgtraject is voor rekening van de ondernemer zelf. Wellicht kan daar de zorgverzekering of de arbeidsongeschiktheidsverzekering ook nog iets in betekenen.

Vervolgstap

Na vier of vijf weken neemt het informatiecentrum opnieuw contact op met de leden die gebeld hebben, in het kader van ledenzorg. Van de Pas: ‘Om te horen hoe het nu met ze gaat en of ze de vervolgstap naar professionele zorg inmiddels hebben gemaakt. En of wij nog iets kunnen betekenen.’
Ook erfbetreders of bijvoorbeeld buren die zich zorgen maken over een ondernemer kunnen bellen met het informatiecentrum. ‘We kijken dan samen wat we kunnen betekenen.’
Het informatiecentrum van LTO Noord is bereikbaar via (088) 888 66 66 – kies 2.

Ledenzorg

 

Bron: Nieuwe Oogst