Gerco Burggraaf Klein

'LTO Noord in regio supergoed'

‘Omdat ik regionaal heel tevreden ben over LTO Noord en landelijk LTO wil blijven steunen, ben ik weer lid geworden.’ Dat zegt Gerco Burggraaf uit Aarlanderveen in de rubriek Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Ongeveer zeven jaar geleden heb ik het ouderlijk melkveebedrijf overgenomen. Mijn ouders helpen nog mee op het bedrijf. We melken 135 koeien en houden 55 stuks jongvee. Door de fosfaatrechten en de huidige onzekerheid rondom stikstof is de groei wel een beetje uit het bedrijf. We richten ons op een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering.
‘Een paar jaar geleden zijn we gestart met een neventak. In een vof run ik met mijn vrouw Pauline een hondenpension en we fokken met labradors.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Ik ben sinds drie maanden weer lid. Daarvoor was ik het mijn hele leven al. Ik had vorig jaar het lidmaatschap opgezegd, omdat ik het niet eens was met het landelijke beleid over fosfaat en de gang van zaken rondom de I&R-fraude. Maar regionaal doet LTO Noord het supergoed.
‘Ik hield contact met de afdelingsbestuurders en dan hoor je over hun goede werk, waar ik 100 procent achter sta en waarom ik het een jaar geleden ook moeilijk vond om op te zeggen. Omdat ik regionaal heel tevreden ben over LTO Noord en landelijk LTO wil blijven steunen, ben ik weer lid geworden.’

Kunt u voorbeelden noemen van het werk van LTO Noord in de regio?
‘Het afdelingsbestuur van Alphen-Nieuwkoop zet zich in voor het landbouwverkeer, dat er genoeg wegen zijn waar landbouwverkeer is toegestaan. Ook zit het bestuur om tafel bij de gemeente over bestemmingsplannen. Jaarlijks wordt er een fietstocht gehouden, om de burger bij de landbouw te betrekken.’
‘Projecten LTO Noord is actief in de duurzame energie. In onze regio loopt het project Zon op dak. Via Projecten LTO Noord wordt binnenkort bij ons op het bedrijf een inventarisatie gemaakt van mogelijkheden voor zonne- en windenergie.’

Heeft u tips voor LTO Noord?
‘Het is positief dat LTO samen met andere organisaties als Landbouw Collectief is gekomen met een eigen plan van de sector om uit de stikstofimpasse te komen. Maar de landbouw zit daar star in, we willen houden wat we hebben. Andere sectoren willen net als wij verder met hun plannen.
‘Mijn voorstel is daarom om stikstof verhuurbaar te maken. Als wij stikstof besparen, kunnen we het bespaarde deel verhuren aan andere sectoren. Dan help je andere sectoren verder, maar houd je de stikstof zelf op naam en kun je eraan verdienen. Het levert een win-winsituatie op. Het is voor alle partijen aantrekkelijk.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Nederland was?
‘De boerenprotesten hebben politiek en burgers wakker geschud, maar ik vond het een gemiste kans dat ‘ons verhaal’ niet van a tot z is verteld. Ik zou een filmpje maken waarin het stikstofprobleem compleet wordt uitgelegd, op een manier die toegankelijk is en leuk is om naar te kijken. Organisaties als Wakker Dier halen geregeld de publiciteit, op dat vlak kan LTO nog veel van hen leren.’


Naam: Gerco Burggraaf (36)
Soort bedrijf: melkvee
In: Aarlanderveen (Zuid-Holland)
Lid sinds: 2019

Bron: Nieuwe Oogst