Harry Aalfs Klein

'Zorg voor een goed verhaal bij product'

‘De land- en tuinbouw moet aan steeds meer eisen voldoen. Hierdoor stijgt de kostprijs. Ik vind dat deze hoge prijs moet worden doorberekend in de consumentenprijs'.

'Zoek hierin de samenwerking met supermarktketens en zorg voor een goed verhaal bij onze producten. Samen moeten we zorgen dat de consument een reëel beeld krijgt van onze sector en hiervoor wil betalen.’ Dat zegt Harry Aalfs in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Samen met mijn vrouw heb ik een melkveebedrijf met negentig melkkoeien, bijbehorend jongvee en 60 hectare landbouwgrond.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘Onze jongste zoon zit in het derde jaar van de opleiding Agrarisch ondernemerschap Dier- en veehouderij aan Aeres Hogeschool Dronten en wil het bedrijf graag overnemen. Met het oog op de overname door onze zoon, gaan we de komende jaren investeren in ons bedrijf. Het plan is om te investeren in een nieuwe stal en melkrobots.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Ik ben eigenlijk altijd lid geweest van LTO Noord. Maar in de tijd dat het melkquotum eraf ging, heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. De top van LTO noemde deze dag Bevrijdingsdag, een uitlating waarin ik mij niet kon vinden.
‘In 2019 ben ik weer lid geworden, omdat ik vind dat er een belangenvereniging moet zijn die voor de boeren opkomt. In de agrarische sector zijn meerdere belangenverenigingen actief. Dat zorgt voor versnippering.
‘LTO Noord heeft een grote achterban. Daarmee telt haar stem en de stem van boeren en tuinders zwaarder mee richting de overheid en politiek.’

Waar is LTO Noord-afdeling Westerkwartier mee bezig?
‘De afdeling is ontstaan uit een fusie tussen de afdelingen Zuidelijk Westerkwartier en Zuidhorn. Op huiskamerniveau organiseren zij bijeenkomsten, zodat de afdeling zo dicht mogelijk bij de leden blijft staan.’

Waar is LTO Noord in uw sector mee bezig?
‘Naast de stikstofproblematiek richt LTO zich op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Via de LTO-pilot Sectorale Bouwstenen ontvangt de organisatie input van leden voor de invulling van het GLB dat per 2021 wordt vernieuwd.
‘Zelf ben ik betrokken bij een pilot van Collectief Groningen West, dat ook gericht is op het nieuwe GLB. In deze pilot onderzoeken wij wat mogelijk is in het GLB als het gaat om biodiversiteit en landschapsbeheer.’

Heeft u nog tips voor LTO Noord?
‘De maatschappij vraagt naar een andere manier van boeren. Zij wil meer natuur, biodiversiteit en het behoud daarvan. Daardoor moet de land- en tuinbouw aan steeds meer eisen voldoen. Hierdoor stijgt de kostprijs. Ik vind dat deze hoge prijs moet worden doorberekend in de consumentenprijs.
‘LTO Noord, zoek hierin de samenwerking met supermarktketens en zorg voor een goed verhaal bij onze producten. Samen moeten we zorgen dat de consument een reëel beeld krijgt van onze sector en hiervoor wil betalen.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord was?
‘Dan zou ik in gesprek willen gaan met minister-president Mark Rutte. Hoe kan het dat de stikstofuitstoot van de industrie nog niet bekend is? Dit heeft invloed op het percentage dat aan de veehouderijsector wordt toegerekend.’

Naam: Harry Aalfs (58)
Soort bedrijf: melkveehouderij
In: Noordhorn (Groningen)
Lid sinds: 2019

Bron: Nieuwe Oogst