Ben Lohuis Klein

'Grote mond? Verenig je dan ook'

‘Je kunt wel roepen, maar als je niet aangesloten bent bij een belangenvereniging, heb je naar mijn mening geen recht van spreken. We moeten onze krachten bundelen.’ Dat zegt Ben Lohuis, melkveehouder in Bornerbroek, in de rubriek Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Mijn vrouw Christine en ik hebben een melkveebedrijf in Bornerbroek. Wij houden ruim honderd melkkoeien, bijbehorend jongvee en beschikken over 35 hectare landbouwgrond, aan huis en op afstand.’
‘In mei 2019 zijn wij gestart met onze tweede tak: Lohuis Mineralen. Wij hebben een eigen mineralenlijn voor de hele veestapel en leveren daarnaast mineralen op maat.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘We weten nog niet waar wij naartoe gaan met ons bedrijf. Door de fosfaatrechten, de stikstofproblematiek en het feit dat wij pachtgrond zijn kwijtgeraakt, kunnen wij niet meer groeien in het aantal stuks melkvee op deze huidige locatie.’
‘Onze huiskavel is te klein om goed te kunnen weiden. Daardoor komen wij niet in aanmerking voor weidepremie of andere bonussen bovenop onze melkprijs. Mede hierdoor voel ik mij soms een tweederangs melkveehouder.’

Hoe nu verder?
‘Lohuis Mineralen is een mooie tak die wij de komende jaren willen uitbreiden. De toekomst zal uitwijzen of een van onze drie zoons verder wil met het melkveebedrijf.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?

‘Heb je een grote mond? Verenig je dan ook. Je kunt wel roepen, maar als je niet aangesloten bent bij een belangenvereniging, heb je naar mijn mening geen recht van spreken. We moeten onze krachten bundelen.’

Waar is LTO Noord-afdeling Zuid Twente mee bezig?
‘Het bedrijf Twence is bezig met een mestfabriek voor de verwerking van varkensmest. Zo willen ze mest van de markt halen. De afdeling is hierbij betrokken. Verder is zij betrokken bij de Regionale Energietransitie (RES) in ons gebied en houdt ze bijeenkomsten voor haar leden, bijvoorbeeld over wildschade.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
‘Ik vind het knap dat LTO-bestuurders deze kar willen trekken. Ga zo door. Het is niet altijd even makkelijk.’
‘De agrarische sector kent veel en verschillende bedrijven. De een is biologisch, de ander gangbaar, de ene boer past weidegang toe en de ander heeft deze mogelijkheid weer niet. Dat zorgt ervoor dat de belangen in onze sector heel verschillend zijn.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord was?

‘Dan zou ik de regels omtrent weidegang in de prullenbak doen. Een tijdje geleden ben ik in Scandinavië geweest, een gebied waar dierwelzijn en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In dit gebied geldt de regel dat alle koeien vier maanden lang en zes uur per dag naar buiten moeten. Ook al heb je dan als melkveehouder een grupstal of een loopstal met zeshonderd koeien; alle koeien gaan naar buiten.’
‘In Scandinavië gelden geen ingewikkelde regels, waardoor de ene boer wel kan meedoen aan weidegang en de ander niet. Voor alle melkveehouders geldt dezelfde regel.’

Naam: Ben Lohuis (56)
Soort bedrijf: melkveehouderij
In: Bornerbroek (Overijssel)
Lid sinds: ‘altijd al’

Bron: Nieuwe Oogst