Jilles Boer

'Met vlogs een kijkje geven in sector'

‘Op mijn YouTube-kanaal plaats ik iedere week een vlog en neem ik de kijkers mee in mijn dagelijkse werkzaamheden. Op dit moment is dat vooral hoogwaardig pootgoed afleveren in big bags die naar andere pootgoedtelers in Nederland gaan'.

Ik hoop dat ik met mijn vlogs niet alleen collega-boeren bereik, maar dat ook burgers op deze manier een goed beeld krijgen van onze sector.’ Dat zegt Jilles Boer in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Samen met mijn partner Wikje de Jong heb ik een akkerbouwbedrijf in Bant. Wij beschikken over 50 hectare landbouwgrond en telen pootaardappelen, suikerbieten, zaaiuien, wintertarwe en zomergerst.’

En u bent vlogger?

‘Een paar weken geleden ben ik begonnen met vloggen. Ik ben geïnspireerd geraakt door Millenial Farmer uit Minnesota. Bovendien merkte ik dat mensen die verder van onze sector af staan, soms helemaal geen idee hebben wat boeren en tuinders allemaal doen. Dat wil ik ze graag laten zien.
‘Op mijn YouTube-kanaal plaats ik iedere week een vlog en neem ik de kijkers mee in mijn dagelijkse werkzaamheden. Op dit moment is dat vooral hoogwaardig pootgoed afleveren in big bags die naar andere pootgoedtelers in Nederland gaan. Ik hoop dat ik met mijn vlogs niet alleen collega-boeren bereik, maar dat ook burgers op deze manier een goed beeld krijgen van onze sector.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?

‘De komende jaren wil ik het bedrijf stabiliseren en verder investeren in arbeidsbesparing en in apparatuur voor het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen. De toekomst zal uitwijzen of een van onze twee zoons van dertien en elf het bedrijf wil overnemen.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Ik vind dat de agrarische sector een brede belangenbehartiger moet hebben, vooral in Den Haag. We moeten iemand hebben die als een bok op de haverkist onze belangen vertegenwoordigt.’

Waar is LTO Noord-afdeling Noordoostpolder mee bezig?
‘De afdeling is betrokken bij projecten gericht op de bodem, het reduceren van emissies naar water en ze zet zich in voor acceptabele waterschapslasten. Daarnaast heeft ze samen met andere LTO Noord-afdelingen in 2016 de werkgroep Pacht Flevoland in het leven geroepen. Ook richt ze zich op de stikstofproblematiek in Flevoland.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
‘Eerst moet duidelijk worden wat de milieubelasting van de landbouw in Nederland is. Samen met onafhankelijke wetenschappers zou ik dit in beeld brengen en een meerjarenplan bedenken hoe de emissies verder omlaag kunnen en de biodiversiteit omhoog.
‘Verder zou ik pleiten voor één keurmerk voor Nederlandse producten dat staat voor ‘veilig, smaakvol en milieuvriendelijk’. Je krijgt een herkenbaarder product in zowel binnen- als buitenland.
‘Ook hoop ik dat LTO inzet op de toelating van Crispr-Cas. Daarmee kun je sneller resistentie in gewassen bouwen.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord was?
‘Dan zou ik met Yvon Jaspers om tafel willen voor een tv-programma waarin je boeren en tuinders, verwerkers en handelaren en wetenschappers aan het woord laat om te tonen wat iedereen doet om de voedselproductie veilig te laten verlopen.’

Naam: Jilles Boer (62)
Soort bedrijf: akkerbouw
In: Bant (Flevoland)
Lid sinds: ‘altijd al’

Bron: Nieuwe Oogst