Peter Roelfsma

'Duidelijke koers voor de toekomst'

‘Breng de veranderende tijd nog meer onder de aandacht bij boeren en tuinders, hoe spannend dat ook is.' Dat zegt Peter Roelfsema in de serie Wij van LTO Noord.

'In de komende jaren werken we toe naar natuurinclusieve landbouw met een kringloopvisie. Maak dit zichtbaar, bespreekbaar en heb een duidelijke koers hierin. Focus vooral op de kansen die dit biedt, samen met andere gebiedspartijen.' 

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Ik heb een agrarisch adviesbureau onder de naam Peter Roelfsema Agro Advies. Mijn opdrachtgevers zijn onder andere de provincie Groningen en Prolander in de provincie Drenthe.
‘Bij de provincie Groningen ben ik projectleider natuurinclusieve landbouw. In het kader daarvan ben ik betrokken bij verschillende projecten, waaronder de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw. In Drenthe ben ik ook actief in het landelijk gebied als voorzitter van de werkgroep Grond van het Hunzeproject. Hier combineren we natuur, water en landbouwopgaven.’

Waarom deze onderwerpen?
‘De ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw boeide mij altijd al. Voorheen stond de productie van voedsel voorop, maar tegenwoordig is de maatschappelijke vraag meervoudig. Dus niet alleen grond voor voedsel, maar ook voor biodiversiteit, klimaat en natuur. Hoe speel je daar op in, hoe kun je dit combineren en houd je een interessant economisch model voor de boer? Aan dat vraagstuk wil ik graag werken.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘De land- en tuinbouw moet gehoord worden. Dat is belangrijk voor de toekomst van de sector. LTO Noord laat de stem van boeren en tuinders horen en is een goed en sterk aanspreekpunt voor de politiek en overheid. Dat vind ik belangrijk.
‘Via Nieuwe Oogst, de nieuwsbrieven van LTO Noord en andere communicatiemiddelen blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector.’

Wat vindt u van LTO Noord?
‘Het is belangrijk dat LTO Noord er is. Voor de belangenbehartiging is het een spannende tijd. Kijk naar de stikstofproblematiek. Wie spreekt nu namens wie? Er is verdeeldheid in de sector. Zorg dat je goed verbinding houdt met je eigen leden en elkaar.’

Heeft u nog tips voor LTO Noord?
‘Breng de veranderende tijd nog meer onder de aandacht bij boeren en tuinders, hoe spannend dat ook is. In de komende jaren werken we toe naar natuurinclusieve landbouw met een kringloopvisie. Maak dit zichtbaar, bespreekbaar en heb een duidelijke koers hierin. Focus vooral op de kansen die dit biedt, samen met andere gebiedspartijen.
‘Blijf voor kringlooplandbouw ook goed de verbinding houden tussen de sectoren. Bijvoorbeeld de veehouderij en akkerbouw; die sectoren hebben elkaar nodig.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord was?
‘Dan zou ik in breder verband met boeren, afdelingsbestuurders en andere gebiedspartijen willen praten over de ‘nieuwe’ toekomst van de agrarische sector en het landelijk gebied. Hoe ziet onze sector er over tien tot twintig jaar uit? Formuleer een langetermijnvisie bij die meervoudige opgave, zodat je daar samen naartoe kunt werken en er aandacht is voor een goed economisch model voor de boer.’

Naam: Peter Roelfsema (65)
Soort bedrijf: adviesbureau
In: Borger (Drenthe)
Lid sinds: ‘altijd al’

Bron: Nieuwe Oogst