Groot Roessink Klein

'Heeft corona invloed op melkprijs?'

‘Op dit moment heeft de coronacrisis nog geen invloed op ons bedrijf, maar we weten niet hoe de crisis zich de komende tijd gaat ontwikkelen. De melkprijs is gelukkig nog niet gedaald. Geitenmelk wordt onder andere gebruikt voor babyvoeding dat voor de export naar China gaat. Als de producten niet meer geëxporteerd kunnen worden, krijgen we een overschot aan melk en zal de melkprijs dalen.’ Dat zegt Willie Groot Roessink in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Samen met mijn man Wim en onze opvolger Ard van den Noort heb ik een melkgeitenhouderij in Laren. Wij houden 650 melkgeiten en 200 stuks jongvee. Het vrouwelijke jongvee houden we aan en de bokjes gaan naar een opfokbedrijf.
‘Mijn man en ik zijn in 1985 begonnen met het houden van melkgeiten. Mijn schoonvader hield destijds melkkoeien en fokzeugen, maar mede door de superheffing zijn wij ons gaan oriënteren op andere sectoren.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘Ard is januari 2018 bij ons in de maatschap gekomen. Hij gaat het bedrijf volledig overnemen. Een spannende stap, vooral omdat het een bedrijfsovername buiten familieverband betreft. Mijn man en ik hadden geen opvolgers, maar wilden ons bedrijf niet zomaar verkopen. We zijn nu ook bezig met de bouw van een nieuwe stal. In deze stal kunnen we alle melkgeiten op één plek houden, hebben we betere looplijnen en komt een nieuwe zij-aan-zijmelkstal.’

Hoe is de situatie op uw bedrijf door de coronacrisis?
‘Op dit moment heeft de coronacrisis nog geen invloed op ons bedrijf, maar we weten niet hoe de crisis zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Het is koffiedik kijken. Bedrijven die nu in zwaar weer zitten, mogen tijdelijk hun rente en aflossing bij de bank stopzetten. Is die regeling er over een half jaar nog steeds, zodat bedrijven die dan in zwaar weer zitten ook van deze regeling gebruik kunnen maken?
‘De melkprijs is gelukkig nog niet gedaald. Geitenmelk wordt onder andere gebruikt voor babyvoeding dat voor de export naar China gaat. Als de producten niet meer geëxporteerd kunnen worden, krijgen we een overschot aan melk en zal de melkprijs dalen.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘In het verleden is ons bedrijf geruimd door de uitbraak van Q-koorts. Dan merk je dat je een vereniging nodig hebt die voor jouw belangen opkomt. Onze vakgroepvoorzitter Jos Tolboom is druk met de actuele thema’s in onze sector. Denk aan de mestnormen die de overheid omhoog wilde schroeven. Dankzij de inzet van LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij zijn de mestnormen naar beneden bijgesteld.’

Waar is LTO Noord in uw sector mee bezig?
‘LTO houdt zich bezig met de mesterij van bokjes. Veel bokkenmesterijen krijgen geen vergunning, maar niet iedere geitenhouder kan de eigen bokjes thuis houden.
‘LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij is ook samen met de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) vertegenwoordigd in het Platform Melkgeitenhouderij. Samen richten ze zich op de Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
‘Ik hoop dat LTO zich harder gaat opstellen tegenover de overheid en politiek.
‘Ik snap dat je niet altijd met je vuist op tafel kunt slaan. Wat voor de ene sector positief uitpakt, kan voor de andere negatieve gevolgen hebben.’

Naam: Willie Groot Roessink (61)
Soort bedrijf: melkgeitenhouderij
In: Laren (Gelderland)
Lid sinds: 1990

Bron: Nieuwe Oogst