Jaco Brouwer

'Geprikkeld LTO laat tanden meer zien'

‘In het Landbouw Collectief moet LTO nu samen met de andere belangenorganisaties op blijven trekken en niet op eigen houtje verdergaan.’ Dat zegt Jaco Brouwer, melkveehouder uit Biddinghuizen in de rubriek Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Samen met mijn vrouw Ageeth heb ik een melkveebedrijf met 130 melkkoeien en 90 stuks jongvee. Op ruim 50 hectare hebben we 41 hectare gras en 10 hectare suikerbieten. Het land wordt gedeeltelijk verhuurd voor tulpen en uien, waar ik dan bij akkerbouwers weer grasland voor terug huur.
‘Drie jaar geleden zijn we gestart met onze ijsmakerij. Dat is echt een activiteit van Ageeth en mij samen. Als deelnemer aan De Lelystadse Boer, een club van zeventig boeren rond Lelystad Airport, raakten we geïnspireerd iets nieuws aan ons bedrijf toe te voegen.
‘We werden enthousiast over ijs tijdens een bezoek aan melkveehouder Kees de Groot die zelf ambachtelijk ijs maakte. Toen hij wilde stoppen, hebben wij alles over kunnen nemen. We zijn door Kees ingewerkt en kunnen voor vragen nog op hem terugvallen.’

Wat voor invloed heeft de coronacrisis?
‘We staan met de ijscokar op feesten, partijen en bedrijfsuitjes en leveren aan restaurants. Dat kan nu allemaal niet. Het leveren van ijs aan vijf boerderijwinkels gaat wel door. Om de afzet van ons ijs wat op peil te houden, zijn we langs de weg gaan staan met de ijscokar.
‘Via Facebook maken we reclame. Dat loopt goed, heel Dronten en Biddinghuizen weet ons te vinden. We krijgen leuke reacties.
‘De melk- en vleesprijs zullen wel een tik krijgen. Maar wij kunnen onze dagelijkse dingen blijven doen, daar zijn we blij mee. Dat is anders als je driehoog woont. En het ijs geeft ons nog steeds vleugels en inspiratie.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Je hebt een sterke organisatie nodig die in overleg is met de gemeente en de provincie. Alleen kun je dat niet en je hebt de deskundigheid niet in huis. LTO Noord is hiervoor de aangewezen partij, dat doen ze goed.’

Waar is LTO Noord in uw sector mee bezig?
‘Het stikstofverhaal vraagt veel aandacht. LTO doet het goed in het Landbouw Collectief, maar Agractie en Farmers Defence Force verdienen ook waardering. LTO is door hen geprikkeld om meer de tanden te laten zien. We moeten als melkveehouderijsector niet de speelbal worden van de maatschappij, die zich richt op welvaart en luxe.
‘Ik loop echt niet weg bij LTO. Maar het signaal, ook vanuit de leden, was duidelijk: LTO moet harder op de trom slaan. In het Landbouw Collectief moet LTO nu samen met de andere belangenorganisaties op blijven trekken en niet op eigen houtje verdergaan. Nu gaat het erom de rug recht te houden, het spel moet hard gespeeld worden.’

Heeft u nog tips voor LTO?

‘De oplossingen voor stikstofreductie liggen volgens het Landbouw Collectief bij weidegang, mest en voer. De melkveehouder kiest welke maatregel voor stikstofreductie hij neemt, waar een stimuleringsmaatregel bijhoort.
‘Geforceerd alles in goede banen proberen te leiden, gaat niet werken. Dat je keuzevrijheid hebt en kunt blijven ondernemen is belangrijk. Dat moet ook de inzet zijn en blijven van het Landbouw Collectief en LTO.’

Naam: Jaco Brouwer (51)
Soort bedrijf: melkvee
In: Biddinghuizen (Flevoland)
Lid sinds: 1970

Bron: Nieuwe Oogst