Arjen Hulsman Klein

'Gezicht erbij geeft ander gevoel'

‘Nog voordat de coronacrisis losbarstte, hield LTO Noord in Markelo haar eerste Voorjaarsbijeenkomst. Een geslaagde avond. Ik sprak daar met bestuurders en medewerkers van LTO Noord.'

Je krijgt zo een gezicht bij de vereniging en dat geeft toch een ander gevoel.’ Dat zegt Arjen Hulsman in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Samen met mijn vrouw en ouders heb ik een vermeerderingsbedrijf in Holten. Wij houden 400 zeugen, 2.000 vleesvarkens en beschikken over 30 hectare landbouwgrond voor de maisteelt. Mijn ouders hielden altijd varkens en melkkoeien, maar omdat zowel mijn broer als ik boer wilden worden en mijn broer verder wilde met het melkvee, kozen wij ervoor om het bedrijf en deze twee takken op te splitsen.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘De afgelopen jaren zijn wij bezig geweest met de optimalisatie van ons bedrijf. De oude gebouwen zijn vervangen door nieuwbouw en de asbestdaken op onze schuren zijn gesaneerd. De komende tijd richten wij ons op bedrijfsovername.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Als ondernemer heb je niet alle kennis en kunde in huis om te reageren op de regels van de politiek en overheid. LTO laat de stem van boer en tuinder op lokaal, regionaal en landelijk niveau horen.
‘LTO Noord verricht goed werk, maar mag soms iets strakker in de wedstrijd staan. Afgelopen jaar sloot de vereniging zich aan bij de boerenprotesten. Als sector hebben we ons punt gemaakt en moeten we er nu in overleg met de politiek, overheid en andere partijen samen uitkomen.’

Waar is LTO Noord in uw sector mee bezig?
‘De vereniging richt zich op emissiearme stallen en luchtwassers. Daarnaast zet LTO zich in voor voldoende ontwikkelingsruimte, zoals het behoud van de latente ruimte. Het is niet altijd zichtbaar wat LTO voor de varkenshouderij doet.
‘Er is veel aandacht voor andere sectoren, zoals de melkveehouderij. Daar hebben wij weleens moeite mee. De verschillende deelsectoren hebben elkaar nodig, bijvoorbeeld voor kringlooplandbouw. Dat mag LTO meer benadrukken.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
‘Streef als LTO Noord naar een goede langetermijnvisie. Waar willen we met onze sector naartoe? Waar staan we over tien tot vijftien jaar? Daar moeten we samen over nadenken en zorgen dat het beleid in onze sector niet steeds verandert.’

Heeft u nog tips voor LTO Noord?
‘Blijf als land- en tuinbouworganisatie dicht bij je leden staan en zorg dat we elkaar blijven zien. Nog voordat de coronacrisis losbarstte, hield LTO Noord in Markelo haar eerste Voorjaarsbijeenkomst.
Een geslaagde avond. Ik sprak daar met bestuurders en medewerkers van LTO Noord. Je krijgt zo een gezicht bij de vereniging en dat geeft toch een ander gevoel.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord was?
‘Een paar jaar geleden deden wij mee aan De Boer Op, een fietstocht waarbij burgers een kijkje namen in en op ons bedrijf. Door het gesprek aan te gaan, kom je erachter dat veel mensen niet weten hoe onze sector werkt. We moeten burgers hier meer bij betrekken.’

Naam: Arjen Hulsman (38)
Soort bedrijf: varkenshouderij
In: Holten (Overijssel)
Lid sinds: ‘altijd al’

Arjen Hulsman


Bron: Nieuwe Oogst