Arjen Berg Klein

'Streven naar eenheid in onze sector'

‘We moeten de verschillende belangenverenigingen in onze sector bij elkaar willen brengen en streven naar eenheid in onze sector, naar één geluid.’ Dat zegt Arjan Berg in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Mijn vrouw Yvonne en ik hebben een melkveebedrijf met 65 koeien, bijbehorend jongvee, 25 fokschapen en 32 hectare landbouwgrond.
‘Naast de dagelijkse werkzaamheden op ons bedrijf, doen wij aan boerderijeducatie. Jaarlijks ontvangen wij zo’n dertig klassen van verschillende basisscholen. Nu tijdens de coronacrisis staat dat helaas stil. Ook werk ik twee dagen in de week buiten de deur als inseminator bij CRV.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘In 2012 hebben wij een nieuwe stal gebouwd met ruimte voor 111 koeien. Wij wilden graag groeien in eigen aanwas, maar door de invoering van de fosfaatrechten was dat helaas niet mogelijk. De komende jaren willen we toch proberen om rustig door te groeien in het aantal stuks melkvee.
‘Ook zijn we bezig met verbreding van ons bedrijf, in de vorm van overnachtingen op onze boerderij. Dat idee staat nu nog in de kinderschoenen.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Ik vind dat je als sector verenigd moet zijn, bij één grote club. Alleen samen kunnen we wat bereiken bij de overheid en politiek.
‘De afgelopen tijd is er veel gebeurd in onze sector. Kijk naar de boerenprotesten. Wat ik jammer vind, is dat LTO daarin terughoudend was. De vereniging deed uiteindelijk wel mee, maar nam niet het voortouw. LTO mag soms wat harder op de trom slaan.’

Waar is LTO Noord-afdeling Rijn- en Vlietlanden mee bezig?
‘De afdeling voert regelmatig overleg met de verschillende gemeenten in haar werkgebied. Zo pleit de afdeling ervoor dat gemeenten mensen in dienst nemen die verstand hebben van het veenweidegebied en bodemdaling. Ook zijn ze druk met de ganzenproblematiek en de schade die daaruit voorkomt.’

Waar is LTO Noord in uw sector mee bezig?
‘Vooral met de stikstofproblematiek en de voermaatregel waar melkveehouders vanaf dit jaar mee te maken krijgen. Ik maak me daar best zorgen over. Met een halve kilo soja kun je het rantsoen in de winter heel goed en scherp sturen.
‘Straks mogen we dit niet meer gebruiken en moeten we bijvoorbeeld meer kilo’s brok voeren om dezelfde productie te halen. Daardoor stijgt de kostprijs. Ook moeten we zuiniger zijn met krachtvoer en minder kunstmest strooien. Deze maatregel werkt volgens mij het doel tegen dat de overheid voor ogen heeft.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord was?
‘Dan zou ik graag de verschillende belangenverenigingen in onze sector bij elkaar willen brengen. We moeten streven naar eenheid in onze sector, naar één geluid. Daarnaast zou ik in gesprek willen over de kringloopwijzer en het mestbeleid.
‘Verder hoop ik dat LTO zich gaat inzetten voor lastenverlichting. Een aantal jaar geleden is de assurantiebelasting flink verhoogd en ook de waterschapslasten worden steeds hoger.’

Naam: Arjan Berg (41)
Soort bedrijf: melkveehouderij
In: Leidschendam (Zuid-Holland)
Lid sinds: ‘altijd al’

Arjen Berg

 

Bron: Nieuwe Oogst