Jan Rossier

'Ledenbinding belangrijker dan ooit'

‘LTO Noord doet veel voor leden. Helaas zien leden dit niet altijd en ontstaat daardoor onbegrip. Als ik zoiets lees, gaat mij dat aan het hart.’ Dat zegt Jan Rosier uit Aduard. Na tien jaar neemt hij afscheid als vice-voorzitter van afdeling Het Hogeland.

Na tien jaar neemt u afscheid van uw bestuursfunctie bij LTO Noord. Hoe kijkt u hierop terug?
‘Ik ben acht jaar voorzitter geweest van de voormalige LTO Noord-afdeling Winsum en twee jaar vicevoorzitter van de fusieafdeling Het Hogeland. Het mooie aan besturen is dat je overal komt, je ziet van alles en bouwt een groot netwerk op.’
Namens zijn achterban ging Rosier in gesprek met gemeenten, provincies, waterschappen en andere partijen. ‘Je probeert altijd het beste voor je leden eruit te halen, hoe lastig de situatie ook is. Daar zet je je voor de volle 100 procent voor in.’

Waarom werd u bestuurlijk actief?

‘Toen ik werd benaderd om voorzitter te worden, moest ik er even over nadenken. Bestuurswerk bij LTO Noord is mooi, maar ook intensief. Er gebeurt zoveel in onze sector. Aan de andere kant was ik me ervan bewust dat, als ik invloed wilde uitoefenen op het beleid, ik me hier ook voor moest inzetten.
‘De agrarische sector in Nederland vertegenwoordigt nog geen 2 procent van de beroepsbevolking. Willen we invloed hebben, dan moeten we dit samen doen.’

Waar hield u zich vooral mee bezig?

‘Namens de sector zat ik in het Gemeentelijke Overleg Commissie Landbouw. Verder zijn we als afdeling bijvoorbeeld betrokken bij de peilverhoging in het Lauwersmeergebied, de verzilting, de bestemmingsplannen, de klankbordgroep Mijnbouw en de aanleg van hoogspanningsmasten van TenneT.
‘Ook waren we met de voormalige afdeling Winsum betrokken bij de herinrichting van de Ecologische Hoofdstructuur in ons gebied, dat ten koste zou gaan van landbouwgrond. Gelukkig hebben wij dat kunnen voorkomen.’

Waarom vindt u ledenbinding zo belangrijk?

‘Binnen LTO Noord gebeurt veel, zowel op bestuurlijk vlak als in de werkorganisatie. Helaas zien leden dit niet altijd en ontstaat daardoor onbegrip. Als ik zoiets lees, gaat mij dat aan het hart. De vereniging doet veel voor leden. Kijk bijvoorbeeld naar het werk van oud-regiobestuurder Alma den Hertog van LTO Noord regio Noord. Het Mijnbouwdossier is haar levenswerk. Daar was zij dag en nacht mee bezig, daar vocht zij voor.
‘Hoe krijg je deze inzet nog meer bij je leden? Dat blijft een uitdaging, maar is o zo belangrijk. Ledenbinding is in deze roerige periode misschien wel belangrijker dan ooit. LTO zijn wij als leden samen.’

Heeft u ook een boodschap aan jonge boeren?
‘LTO maakt zich hard voor een toekomstbestendige landbouw en is er voor de jonge en toekomstige ondernemer. Jonge boeren, verenig je. Samen staan we sterker. Op de trekker naar Den Haag was belangrijk, maar uiteindelijk moeten we het hebben van goede gesprekken met politici aan de onderhandeltafel.’

U heeft uw melkveebedrijf overgedragen?
‘Mijn neefje heeft het bedrijf overgenomen en ik woon nu samen met mijn vrouw in Aduard.
‘Nu ik mantelzorger van mijn vrouw ben, is het fijn dat ik niet per se iedere dag naar de boerderij hoef. Ondanks dat hoop ik uiteraard na verloop van tijd weer vaker naar de boerderij te gaan.’

Naam: Jan Rosier (66)
Woont in: Aduard (Groningen)
Afdeling: Het Hogeland
Lid sinds: ‘altijd al’

Bron: Nieuwe Oogst