Niek den Boer Klein

'LTO Noord lokaal soms de enige gesprekspartner'

‘Realiseer je dat LTO Noord lokaal soms de enige agrarische gesprekspartner is. We moeten aan tafel blijven zitten om de toekomst van de agrarische sector veilig te stellen.’ Dat zegt Niek den Boer in de serie Wij van LTO Noord.

Samen met uw vrouw Willemijn bedacht u een app, zodat consumenten zelf een rondleiding kunnen volgen en via de telefoon informatie krijgen over uw bedrijf. Waarom?
‘Wij ontvingen altijd al groepen omdat wij graag laten zien hoe het gaat op een melkveebedrijf en bij ons in het bijzonder. Maar wij merkten dat mensen zomaar over onze boerderij gingen zwerven. Dan kregen ze niet de juiste informatie en gingen ze alsnog met een verkeerd beeld van de melkveesector naar huis. Met de app lossen we dat op. Ze lopen zelf over het bedrijf en kunnen via de app bij bepaalde locaties, zoals de jongveestal, extra informatie over ons bedrijf lezen.’

Waarom vindt u verbinding met de consument belangrijk?
‘Er is veel onwetendheid. Willen we blijven boeren, dan moet de consument meer begrip voor de agrarische sector hebben. Natuurlijk is er soms kritiek, maar daar ben ik niet bang voor. Ik ben trots op hoe wij werken. Over het algemeen lopen mensen met een positief beeld van ons erf af. Dat geeft voldoening.’

Hoe vindt u de inzet van LTO Noord op verbinding?
‘LTO Noord wordt veel aan de tafel gevraagd om mee te praten over de agrarische sector. Dat vind ik goed. LTO Noord is en blijft in gesprek, met de maatschappij en met de politiek. Die belangenbehartiging is onmisbaar. Daarom voel ik mij ook thuis bij de vereniging. Tegelijkertijd zie je andere belangenbehartigers opstaan. Daar moet LTO Noord ook in verbinding mee blijven. Het is goed wanneer agrariërs kunnen kiezen bij welke belangenbehartiger ze zich willen aansluiten, maar we moeten ons niet tegen elkaar laten uitspelen.
‘Ik ben bestuurslid bij LTO Noord-afdeling Bodegraven/Reeuwijk. Pas als bestuurslid ontdekte ik wat LTO Noord doet en ook dat het allemaal niet zo eenvoudig is als het lijkt. Neem bijvoorbeeld de vakgroep Melkveehouderij: iedereen heeft er een mening over, maar een goed plan realiseren samen met al die andere partijen, kost veel tijd en geduld.’

Wat speelt er momenteel in uw gebied?
‘Hot item zijn de plannen voor de Nieuwkoopse Plassen, waar ons gebied aan grenst. Er komt een gebiedsvisie voor de Polder Middelburg en Tempelpolder in Reeuwijk en in Bo-degraven-Noord willen ze meer natuur ontwikkelen ten koste van de landbouw. Als afdeling zitten we daar bovenop en zijn we voortdurend in gesprek met de lokale overheid.
‘Ook een aandachtspunt is het trekken van nieuwe, vooral jonge leden. Daarom organiseren we met een buurafdeling jongerenavonden.’

Wat zou u tegen jongeren zeggen waarom ze LTO Noord-lid moeten worden?
‘Realiseer je dat LTO Noord lokaal soms de enige agrarische gesprekspartner is. We moeten aan tafel blijven zitten om de toekomst van de agrarische sector veilig te stellen.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord was?
‘Direct het landbouwcollectief nieuw leven in-blazen. Laten we samenwerken waar het mo-gelijk is, ieder met zijn eigen signatuur.’

Naam: Niek den Boer (40)
Bedrijf: melkvee met kaasmakerij
In: Haastrecht
Lid sinds: 2016

Bron: Nieuwe Oogst