Bert Van den Hengel Klein

'LTO moet nog gerichter lobbyen'

‘Ik verwacht van LTO dat zij nog sterker en gerichter gaat lobbyen. De linkse lobby in Brussel is te sterk. Kijk bijvoorbeeld naar het aanwijzen van Natura 2000-gebieden. Naar mijn idee zou LTO Nederland moeten samenwerken met een politieke partij. Zoek leden die daarop willen stemmen, zodat LTO voldoende inspraak krijgt, ook in de Tweede Kamer.’ Dat zegt Bert van den Hengel in de rubriek Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Mijn vrouw en ik hebben een melkveebedrijf in het Utrechtse Baarn. We houden honderd melkkoeien, bijbehorend jongvee en beschikken over 45 hectare land in eigendom en 1 hectare pachtland. Naast de werkzaamheden thuis, werk ik als zzp’er in de bouw. Ik ben werkzaam in het grondverzet en het aanleggen van infrastructuur.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘De komende jaren willen we ons bedrijf verder optimaliseren en grond verwerven. Onze zoon wil het bedrijf mogelijk overnemen. Die ambitie heeft hij, maar door de steeds veranderende wet- en regelgeving weet je als jonge ondernemer niet waar je aan toe bent. Ook hij werkt momenteel als zzp’er.
‘De komende tijd is het vooral anticiperen op de steeds veranderende wet- en regelgeving in onze sector. Je weet niet wat er de volgende week gaat veranderen. Daardoor kun je lastig grote investeringen doen. Een aantal jaar geleden hebben wij bijvoorbeeld een emissiearme vloer aangeschaft, maar nu is er sprake van dat deze vloeren niet zouden werken.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Met name voor de informatievoorziening en de financiële voordelen van LTO Ledenvoordeel. Belangenbehartiging zie ik momenteel niet als het grootste voordeel van mijn lidmaatschap. De boerenprotestacties van afgelopen jaar waren niet nodig geweest als de belangenbehartiging in onze sector op orde was. De lobby van LTO mag sterker, we moeten meer naar een rechtse lobby.’

Waar is LTO Noord-afdeling Eemland mee bezig?
‘De afdeling is vooral bezig met de omgevingsvisie en de Regionale Energiestrategie (RES). Ook zet ze veel energie op bermbeheer. Gemeenten maaien vaak één keer paar jaar de bermen. Daardoor ontstaan onkruiden die schadelijk zijn voor onze gewassen, meer wild en ongedierte.’
‘Door het coronavirus zijn er geen afdelingsbijeenkomsten. Wel houdt het bestuur ons via nieuwsbrieven op de hoogte van haar inzet en activiteiten.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO?
‘Dat zij nog sterker en gerichter gaat lobbyen. De linkse lobby in Brussel is te sterk. Kijk bijvoorbeeld naar het aanwijzen van Natura 2000-gebieden. Naar mijn idee zou LTO Nederland moeten samenwerken met een politieke partij. Zoek leden die daarop willen stemmen, zodat LTO voldoende inspraak krijgt, ook in de Tweede Kamer.
‘Je kunt wel actievoeren, maar uiteindelijk wordt daar weinig naar geluisterd. Het beleid wordt bepaald in de Tweede Kamer. Daarnaast moet het verdienmodel in onze sector beter. Opbrengstprijzen van veertig jaar geleden zijn meer regel dan uitzondering.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Nederland was?

‘Dan zou ik in gesprek willen met Iris Brouwers, lobbyiste bij LTO Nederland, minister Carola Schouten en Annie Schreijer-Pierik van het CDA over het beleid en de lobby in Brussel. De sector heeft een zwaargewicht nodig die de regering op de vingers kan tikken.’

Naam: Bert van den Hengel (54)
Soort bedrijf: melkveehouderij
In: Baarn (Utrecht)
Lid sinds: ‘altijd al’

Bron: Nieuwe Oogst