Veelgestelde vragen over het lidmaatschap

Wat voor soort lidmaatschap past bij mij? 

Flow lidmaatschap

Wat levert lid zijn van LTO Noord mij op?

'Ik kan altijd terecht voor antwoorden op vragen over agrarisch beleid'
De helpdesk van LTO Noord staat op werkdagen voor u klaar om uw vragen te beantwoorden over wat er zoal aan beleid op u en uw bedrijf afkomt. En als de medewerkers van de helpdesk het antwoord niet direct weten, zoeken zij dit voor u uit of brengen u in contact met de instantie die u verder kan helpen. Deze service is exclusief voor leden van LTO Noord!

'Ik ontvang nieuws en andere informatie die voor mij relevant is'
Als lid van LTO Noord ontvangt u elke week een digitale nieuwsbrief die speciaal voor u is samengesteld. Daarnaast ontvangt u elke zaterdag ons weekblad Nieuwe Oogst met nieuws en achtergronden.

'Ik heb toegang tot een interessant netwerk'
Als lid van LTO Noord helpen wij u om in contact te komen met deskundigen en instanties die u verder kunnen helpen met uw bedrijf en met uw eigen ontwikkeling. Misschien nog belangrijker is dat u via LTO Noord eenvoudig in contact komt met andere ondernemers. Collega’s die uw probleem of vraag al eens aan de hand hebben gehad en u snel vooruit kunnen helpen. Of collega’s met wie u samen een bepaald probleem aanpakt.

'Ik hoef niet zelf al het voor mij relevante beleid in de gaten te houden'
LTO Noord en LTO Nederland zijn dé dominante beïnvloeders van al het overheidsbeleid dat u en uw bedrijf aangaat. Of het nu uw gemeente is, de provincie, de rijksoverheid of ‘Europa’: we zitten overal en ze houden daar rekening met ons. Dat kunt u gerust aan ons overlaten. Wij volgen al het nieuwe beleid en proberen dit binnen de maatschappelijke en politieke context zo gunstig mogelijk voor u te laten uitpakken. Wij houden u er ook van op de hoogte en u kunt als lid uw inbreng leveren in de standpuntbepaling. Daarbij is onze kracht dat wij altijd over álle sectoren heen kijken, zogezegd een ‘integrale blik’ hebben. Dat is noodzakelijk omdat de overheid bijna nooit beleid maakt voor aparte sectoren, maar voor de land- en tuinbouw als geheel.

'Ik bespaar geld
Leden van LTO Noord kunnen profiteren van de inkoopvoordelen die LTO Ledenvoordeel bij veel agrarische leveranciers heeft bedongen. Brandstoffen, internet, verzekeringen, energie: je kunt het zo gek niet bedenken of LTO Ledenvoordeel heeft een passend aanbod voor u. LTO Ledenvoordeel kan dit realiseren omdat ze namens álle LTO-leden contracten sluit met leveranciers. Daarnaast heeft u als lid van LTO Noord vaak korting op de diensten van aan ons gelieerde adviesbureaus.

Ik wil op meer bedrijfsadressen Nieuwe Oogst ontvangen. Kan dat?

Ja, dat kan. U kunt een onbeperkt aantal extra abonnementen afnemen. U betaalt per extra abonnement het geldende ledentarief.

Kan ik lid zijn van meerdere afdelingen?

Ja. U kunt zich aansluiten bij maximaal twee afdelingen per lidmaatschap. Wilt u van meer dan twee afdelingen lid zijn, dan maken wij voor u een tweede lidmaatschap aan. Neem voor de mogelijkheden contact op met uw relatiebeheerder via relatiebeheer@ltonoord.nl of telefoonnummer 088-888 66 66 optie 1.

Waar gaan jullie van uit bij het bepalen van de bedrijfsomvang?

Wij gaan uit van de bedrijfsgegevens die u heeft ingevuld voor de Gecombineerde Opgave in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de contributie geldt. Bij aanvang van uw lidmaatschap hebben wij u gevraagd om ons te machtigen deze op te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dan hoeft u die gegevens niet meer zelf bij ons aan te leveren. Heeft u ons niet gemachtigd, dan vragen wij u jaarlijks om de meest recente bedrijfsgegevens (liefst die van de laatste Gecombineerde Opgave) naar ons te sturen of te mailen. Klik hier om het formulier op te vragen dat u hiervoor kunt gebruiken. Uiteraard kunt u ons daarnaast ten allen tijde machtigen om de gegevens vanaf het volgende jaar automatisch op te mogen vragen bij de RVO. Gebruik daar het hiervoor bestemde  machtigingsformulier. Print het formulier, vul het in en stuur het naar ons toe (adres staat op het formulier). Scannen en naar ons mailen mag ook (adres staat ook op het formulier).

De bedrijfsomvang wordt genoteerd in nge . Wat is dat?

De eenheid ‘nge’ staat voor Nederlandse Grootte Eenheid. Dit is een reële economische maatstaf die gebaseerd is op het bruto standaard saldo (BSS = opbrengsten minus bepaalde specifieke kosten). Het is een maat waarmee de economische omvang van agrarische activiteiten wordt weergegeven en waarmee gewas- en diersoorten in economisch opzicht met elkaar kunnen worden vergeleken.

De nge-waarde per technische productie-eenheid (hectare, are, stuks) wordt berekend door het bruto standaard saldo van de productie-eenheden te delen door een bepaalde deelfactor. Deze factor kan per jaar verschillen. Het Landbouw Economisch Instituut stelt in opdracht van de regionale LTO’s de nge-waarden objectief vast. Enkele voorbeelden: 1 koe heeft een nge-waarde van 1,47, 1 hectare wintertarwe is 0,86 nge, 1 hectare tulpen 8,8 nge, 100 vleeskuikens  0,155 nge en een fokzeug 0,218 nge. Op uw verzoek kunnen wij u de voor uw bedrijf gehanteerde nge-waarden verstrekken.

Alleen als de bedrijfsomvang zeer fors is ingekrompen kunnen we hier rekening mee houden. Een onderbouwd verzoek hiertoe kunt u schriftelijk of per e-mail bij ons indienen, binnen twee weken na dagtekening van de contributienota. Stuur ook een ingevuld formulier in waarin de nieuwe bedrijfsgegevens zijn vastgelegd.  Na deze periode verwerken wij geen verzoeken tot wijziging van de bedrijfsomvang meer.

Ik wil mijn lidmaatschap beëindigen, wat zijn de spelregels?

Alle lidmaatschappen lopen van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen van uw agrarisch bedrijfslidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en deze dient uiterlijk 30 november bij LTO Noord binnen te zijn. U kunt een e-mail sturen naar relatiebeheer@ltonoord.nl, vermeld daarbij uw relatienummer of adresgegevens. Of via de post naar LTO Noord Relatiebeheer, Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle. Graag ontvangen wij ook de reden van opzegging. De overige lidmaatschappen mogen telefonisch opgezegd worden voor 1 december. U kunt u hiervoor bellen met 088 - 888 66 66 optie 1.