Voorzitter OAJK: 'we kunnen elkaar versterken'

Nicole Koks-Hofman, voorzitter van het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK), volgt het LTO Talentenprogramma.

Meelopen met een LTO-bestuurder hoort bij het programma. Koks ging mee op pad met voorzitter Ben Haarman van LTO Noord regio Oost. Zo leren jong en oud van elkaar.

Het LTO Talentenprogramma is ontwikkeld door de LTO Academie. Het programma richt zich op leden of bestuurders onder de 35 jaar die ambities hebben op bestuursvlak en stappen willen zetten in hun ontwikkeling.

AJKO

Hoe ervaart u het Talentenprogramma tot nu toe?
‘Gaaf. Als voorzitter van het OAJK kom ik al op bijzondere plekken, maar dit is toch zeker een mooie aanvulling op mijn persoonlijke ambities.
‘Ik krijg masterclasses over effectieve belangenbehartiging, trainingen rond persoonlijke ontwikkeling en daarnaast gaan we bijvoorbeeld op bedrijfsbezoeken en hebben we gesprekken met LTO-bestuurders.
‘Verder zijn er themadagen. Die geven niet alleen een inkijk in verschillende bedrijven, maar ook inzicht in de strategiebepaling van deze bedrijven en de positie die LTO hierbij inneemt.’

Wat vindt u van de ‘meeloopstage’?
‘Om nog meer bestuurlijke ervaring op te doen, mag ik een aantal dagen met Ben Haarman op pad. Ik kan veel van hem leren over de manier waarop hij zijn rol als voorzitter vervult, maar ook over hoe hij zijn rol oppakt als LTO-portefeuillehouder Natuur- en landschapsontwikkeling. 
‘Ik heb de eerste dagen vooral gelet op de non-verbale houding en de wijze van in gesprek zijn. Want een gesprek met een onderzoeker van Wageningen University & Research heeft een heel andere insteek dan het voorzitten van een regio-overleg met alle bestuurders.
‘Tussen de afspraken door hebben we gesproken over het agrarisch landschap, de zaken die nu spelen en wat ons nog te wachten staat. Generiek zijn we het zeker met elkaar eens, we hebben een prachtig land met goede en vakkundige agrariërs.’
Waarover hebt u zich verbaasd?
‘Wat mij tijdens en na de afspraken het meest is opgevallen, is het vakjargon dat binnen LTO Noord gesproken wordt. Dat komt niet altijd op de juiste manier over bij de leden. 
‘Ik zie het bijvoorbeeld bij een term als natuurinclusieve landbouw. Voor veel bestuurders is dit al dagelijks jargon, terwijl een boer denkt: jeetje alweer een nieuw begrip, wat moet ik hiermee?’

Hoe kijkt u er als OAJK’er tegenaan?
‘Ik ben kritisch. Binnen het OAJK staat bedrijfsovername al enkele jaren hoog op de agenda. Bewuste keuzes mogen en kunnen maken, op basis van onderbouwing en gevoel. Waar het voor de generatie voor ons een logische stap was om het bedrijf over te nemen, ligt dat in de generatie van nu anders. Het vraagt om duidelijke kaders en richtlijnen.
‘Daar zijn we enerzijds zelf verantwoordelijk voor met alle input die we leveren aan het NAJK. Anderzijds is het ook van groot belang dat we samen eenzelfde standpunt uitspreken. Agrarisch ondernemerschap hoort bij Nederland.’

Wat levert het u op?
‘We zijn met elkaar in gesprek. Het OAJK en Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt met bestuurders van LTO Noord regio Oost. We kunnen elkaar versterken, van elkaar leren en in verbinding blijven. Welke onderwerpen spelen er, hoe kunnen we elkaar bereiken en zijn er gezamenlijke doelen? 
‘We kunnen ook krachtenvelden ontdekken en deze vertalen. Als je elkaar maar weet te vinden.’