Mastertraject  Leiderschap LTO Noord Academie

Actieonderzoek: 'bestuurlijke ontwikkeling binnen LTO'

Dit nieuwsbericht is bedoeld om u aanvullende achtergrondinformatie over het actieonderzoek te geven.

Wij willen u graag informeren over het in LTO opgestarte actieonderzoek over ‘bestuurlijke ontwikkeling binnen LTO’.  Het initiatief van dit onderzoek komt van vijf derdejaars studenten 'Learning & Development in Organisations' aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Langs informele weg, via Carmen van Dam, coördinator LTO Academie, bent u op de hoogte gebracht van dit onderzoek. Dit nieuwsbericht is bedoeld om u aanvullende achtergrondinformatie over het actieonderzoek te geven.

Het actieonderzoek wordt uitgevoerd in de periode van februari t/m juni 2019.

De onderzoeksvraag van het actieonderzoek is: Hoe creëren we meer urgentiebesef bij LTO bestuurders om te investeren in de eigen bestuurlijke ontwikkeling?

In september 2018 is de LTO Academie opgericht. Met als doel het bekwamen van LTO bestuurders, met de ambitie een learning community te zijn. De LTO Academie werkt vanuit de strategische doelstellingen van LTO. De LTO Academie heeft de ervaring dat LTO bestuurders niet automatisch en vanzelfsprekend investeren in de eigen bestuurlijke ontwikkeling. Dit wordt zichtbaar in de wijze van inschrijving van bestuurders.

Als LTO directeur beleid ben ik, Thijs Cuijpers, contactpersoon en formele opdrachtgever voor de onderzoeksgroep. Als coördinator LTO Academie ben ik, Carmen van Dam, initiatiefnemer voor dit actieonderzoek en tegelijkertijd ook lid van de onderzoeksgroep. Het onderzoek vindt stap voor stap plaats. De te nemen stappen vinden in onderlinge afstemming plaats. Er is voorafgaand aan het onderzoek gecommuniceerd dat er bij actieonderzoek geen kant en klaar advies wordt afgeleverd. De tussentijdse stappen leiden tot nieuwe inzichten die ook gelijk ingezet worden.

Om antwoorden te vinden op de onderzoeksvraag, worden er gesprekken gevoerd met bestuurders. Langs de weg van de dialoog en de ontmoeting, als een soort tour de boer, luisteren we hoe de bestuurders aankijken tegen het investeren in bestuurlijke ontwikkeling. Dit gebeurt persoonlijk, bij de bestuurders op het eigen erf. Met het voeren van de gesprekken wordt er rekening gehouden met de diversiteit binnen LTO: leeftijden, man/vrouw, sectoren, organisaties, bestuurlijke functies, regio’s.

De bestuurders die zijn geselecteerd voor de gesprekken ontvangen van tevoren een mail waarin de vraag wordt gesteld of ze willen deelnemen aan het onderzoek. Vervolgens wordt er contact gezocht door 1 van de leden van de onderzoeksgroep. Als de gesprekken zijn gevoerd, wordt er een eerste balans op gemaakt. Alle vijf de opleidingskundigen reflecteren individueel op de gevoerde gesprekken. Vervolgens wisselen ze samen de inzichten uit.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van het onderzoek. In juni worden met u de opgedane inzichten van het onderzoek gedeeld. Als u nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u deze stellen aan één van ondergetekenden.

Thijs Cuijpers, directeur beleid LTO Nederland en
Carmen van Dam, coordinator LTO Academie