LTO Academie komt met nieuw programma


De LTO Academie heeft het nieuwe cursusaanbod van 2020-2021 bekendgemaakt. Dit jaar worden er naast trainingen voor bestuurders programma’s aangeboden waar ondernemers aan kunnen deelnemen.

Het aanbod van de LTO Academie is gericht op alle LTO-bestuurders en vanaf dit seizoen ook op leden en andere agrarische ondernemers. Er zijn trainingen voor verschillende doelgroepen: jonge aankomende bestuurders, startende bestuurders, lokale en regionale bestuurders, regionale en landelijke bestuurders en ondernemers in de agrarische sector. Het opleidingsaanbod bestaat uit vier verschillende ontwikkelprogramma’s, vaardigheidstrainingen en teamtrainingen.

Zoals elk jaar biedt de LTO Academie trainingen aan voor zowel startende als ervaren bestuurders. ‘Deze zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling of bestuurlijke vaardigheden om van nog meer waarde te kunnen zijn voor onze leden’, licht Carmen van Dam, coördinator van de LTO Academie, toe. ‘Thema’s als omgaan met een veranderende wereld, professioneel samenwerken, communicatie met de politiek en maatschappij en krachtige belangenbehartiging komen aan bod.’

Vergroten van persoonlijke bestuurlijke kwaliteiten

Voor lokale, regionale en landelijke bestuurders heeft de LTO Academie verschillende trainingen ontwikkeld. Van Dam: ‘Zo is er een ontwikkelprogramma waarbij de nadruk ligt op het vergroten van de persoonlijke bestuurlijke kwaliteiten, zodat bestuurders met meer impact kunnen gaan besturen.’

Ook zijn er vaardigheidstrainingen op het gebied van omgaan met media, overheid en crisissituaties. Deelnemers leren debatteren, lobbyen en een netwerk opbouwen en behouden. ‘Een effectieve lobby en een goed netwerk zijn belangrijk om je invloed als bestuurder te vergroten’, weet de coördinator van de LTO Academie. ‘Nieuw zijn onder meer de trainingen die deelnemers wegwijs maken in de lokale politiek, inzicht geven in de eigen communicatiestijl, het inzetten van sociale media en in gesprek gaan met leden.

In teamtrainingen voor afdelingsbesturen wordt onder meer aandacht besteed aan effectiever vergaderen, ledenwerving en ledenbinding en besturen met een missie en visie. Daarnaast is er voor bestuurders de mogelijkheid om persoonlijke coaching en advies op maat te krijgen.

Startende bestuurders
De LTO Academie is er ook voor startende bestuurders. Zij kunnen deelnemen aan het inwerktraject, zodat ze de LTO-organisatie beter kunnen leren kennen. In het programma ‘Jong Leren Besturen’ wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling. ‘Onderdeel daarvan is een vaardigheidstraining met ervaren bestuurders’, legt Van Dam uit. ‘Ook komen inhoudelijke aspecten van het bestuurswerk aan bod.’

Nieuw is dat een deel van het aanbod ook voor leden en andere agrarische ondernemers te volgen is. ‘Voor deze groep wordt een eigen bijdrage gevraagd voor deelname. Voor leden is er een speciale ledenprijs. Voor jonge agrarische ondernemers komt er mogelijk een eigen toegespitst ontwikkelprogramma.’
Het gaat volgens de coördinator van de LTO Academie om ondernemers die onlangs een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart en die hun ondernemersvaardigheden willen verbeteren om meer grip op hun bedrijf te krijgen en met zelfvertrouwen hun ambities te realiseren.

On- en offline leren

De LTO Academie groeit stapsgewijs toe naar een mix van on- en offline leren, zodat er ook mogelijkheden komen om op een zelfgekozen tijd op eigen locatie te kunnen leren. ‘We hebben hiervoor geïnvesteerd in een online leerplatform dat we in de komende tijd zullen vullen en gebruiken’, aldus Van Dam. ‘Hierover volgt in de komende maanden nog meer concrete informatie.’

De LTO Academie is een samenwerking van LTO Noord, ZLTO en LLTB en LTO Nederland. Het totale cursusaanbod en meer informatie over inschrijven, data en kosten is te vinden op www.ltoacademie.nl.


Bron: Nieuwe Oogst