LTO Noord Fondsen folder

Uiterste inleverdatum aanvraag financiële bijdrage van LTO Noord Fondsen

Locatie
Tijd
08:00 - 17:00 uur

Wilt u een financiële bijdrage voor uw project van LTO Noord Fondsen? Zorg ervoor dat u de aanvraag op tijd aanlevert bij het secretariaat!

Projectvoorstellen die aangeleverd worden voor vrijdag 9 augustus 2019 zullen worden behandeld in de vergadering van de Beoordelingscommissie van 23 augustus 2019

LET OP: Projectvoorstellen die later worden ontvangen, schuiven automatisch door naar de volgende vergadering van de Beoordelingscommissie in oktober.

U kunt uw aanvraag toesturen naar fondsen@ltonoord.nl

Klik hier voor het aanvraagformulier.