LTO Noord Fondsen folder

Uiterste inleverdatum aanvraag financiële bijdrage van LTO Noord Fondsen

Locatie
Tijd
08:00 - 17:00 uur

Wilt u een financiële bijdrage voor uw project van LTO Noord Fondsen? Zorg ervoor dat u de aanvraag op tijd aanlevert bij het secretariaat!

Projectvoorstellen die aangeleverd worden voor vrijdag 11 oktober 2019 zullen worden behandeld in de vergadering van de Beoordelingscommissie van 25 oktober 2019.

LET OP: Projectvoorstellen die later worden ontvangen, schuiven automatisch door naar de volgende vergadering van de Beoordelingscommissie in december.

U kunt uw aanvraag toesturen naar fondsen@ltonoord.nl

Klik hier voor het aanvraagformulier.