LTO Noord Fondsen folder

Maakt mijn idee kans?

Versterkt uw projectidee de positie van boeren en tuinders? En is het idee breder in de sector toepasbaar dan alleen op uw eigen bedrijf? Maar heeft u nog onvoldoende financiële middelen om het uit te voeren?

Dan maakt u kans op een bijdrage van LTO Noord Fondsen.

Doe de test
Weten of u een bijdrage kunt ontvangen voor uw projectidee? Doe hier de test!

Procedure
Er zijn zes indieningsmomenten per jaar. Voor exacte data zie de agenda van LTO Noord Fondsen.

U kunt uw aanvraag indienen met het aanvraagformulier. Voor de beoordeling helpt het als u ook een projectvoorstel als bijlage bij het aanvraagformulier voegt (vrij format).

Een beoordelingscommissie toetst of de ingediende voorstellen voldoen aan de doelstellingen en criteria van LTO Noord Fondsen.