Landschap Zuid-Holland

Zuid-Holland wil kringlopen sluiten samen met boeren

De Proeftuin Vruchtbare Kringloop is een van de manieren waarmee LTO Noord en provincie Zuid-Holland de provinciale voedselketen willen verduurzamen. Eveline Westeneng van LTO Noord team West vertelt wat dit voor boeren en tuinders betekent.

Wat is Proeftuin Vruchtbare Kringloop?
‘Provincie Zuid-Holland heeft zich tot doel gesteld om de voedselketen te verduurzamen, zodat voor 2036 voor alle inwoners betaalbaar en duurzaam voedsel te koop is. ‘Het verduurzamen van de land- en tuinbouw moet tot een betere kwaliteit van de leefomgeving leiden. Het sluiten van kringlopen is een van de manieren om dat te bereiken.’

Wat zijn vruchtbare kringlopen?
‘Dat kan van alles zijn. Denk aan het uitwisselen van mest tussen de melkveehouderij en de fruit- of bollenteelt. De reststroom van de ene sector kan nuttig zijn voor de ander. Digestaat uit monomestvergisting is ook een voorbeeld, of de groene aanpak van plaagbestrijding.
‘Zo kan stimulering van het bodemleven de biologische bestrijding bevorderen. Ook hebben en zoeken we meer ideeën op het gebied van waterkwaliteit, nutriëntenkringlopen, bodemkwaliteit, precisielandbouw en het stimuleren van bijen. Bloeiende akkerranden helpen meer bijen in de regio te krijgen.’

Moeten agrariërs van elkaar leren?
‘Jazeker, boeren en tuinders kunnen van elkaar leren in deze Proeftuin. Daarnaast verwachten we ook veel van cross-overs tussen sectoren.
‘De ene sector heeft al kennis in huis die de ander nog zoekt. Nu is vaak minder oog voor wat buiten de eigen tak gebeurt. Meer uitwisseling willen we stimuleren.’

Wat is de rol van LTO Noord?
‘LTO heeft voorgesteld deze proeftuin te organiseren en deelnemers te zoeken. We zoeken agrarische ondernemers uit alle sectoren, maar ook erfbetreders en vertegenwoordigers van kennisinstellingen. Deze zomer zullen we ook een POP3-subsidieaanvraag doen.
‘Dat er animo bestaat, blijkt nu al door de aanmeldingen die we via de afdelingen binnen hebben. Dat bewijst dat de kringloopgedachte leeft in Zuid-Holland. Op 26 juni is er een inspiratieavond, waarop we nog meer boeren en tuinders hopen te zien.’

Wat wordt van deelnemers gevraagd?
‘Om te beginnen voornamelijk goede ideeën. Er lopen al mensen rond met ideeën die passen in de ambities voor Proeftuin Vruchtbare Kringloop. Ook bestaande projecten mogen aansluiten.‘Investeren in experimenten met tijd en geld, dat wordt de volgende stap.’


Eveline Westeneng, LTO Noord regio West

Proeftuin Vruchtbare Kringloop is mede gefinancierd door LTO Noord Fondsen. Lees hier meer.
Bron: Nieuwe Oogst