LTO Noord Fondsen folder

Groene student: kom in actie!

Wil jij dit schooljaar aan de slag met een innovatief idee? En zoek je financiële steun voor de uitvoering daarvan? Lever je idee dan aan voor de Innovatieprijs van LTO Noord Fondsen. Het beste idee belonen we met een prijs van € 5.000,-. Voor 2 runner-ups is een prijs van € 2.500,-beschikbaar.

Ben je student van Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein of Inholland, dan kun je hieraan meedoen. Wil jij de kans dat jouw plan werkelijkheid wordt groter maken? Lees dan de voorwaarden en te nemen stappen en doe mee!

Wat zijn de criteria bij de beoordeling?

  • Jouw project moet inspelen op de toekomst van de land- en tuinbouw. Denk aan onderwerpen die nu spelen, zoals klimaat, bodem, of positie in de maatschappij.
  • Het moet gaan om een nieuwe aanpak, een nieuw product. En niet om het verbeteren van iets dat al bestaat. Kortom, we kijken hoe vernieuwend jouw/jullie project is.
  • Het project mag niet al afgerond zijn.
  • De uitvoering mag door andere partijen worden gedaan (bijvoorbeeld een machinefabriek).
  • Projecten waarbij in de uitvoering wordt samengewerkt met verschillende disciplines scoren hoger.

Welke stappen moet je zetten?
Schrijf een businessplan of strategisch plan voor je project volgens de richtlijnen van het studieonderdeel, waarvoor je het opzet.

Zodra je plan door je begeleider is goedgekeurd kun je het mailen naar fondsen@ltonoord.nl.

Doe dit voor 31 januari 2019

Hoe gaat het proces verder?
De ingediende voorstellen worden in februari 2019 beoordeeld door de Beoordelingscommissie van LTO Noord Fondsen. Na de eerste selectie worden 5 studenten uitgenodigd voor een presentatie. Daarna worden de 3 prijswinnaars bekend gemaakt.

Heb je vragen over deelname, neem dan contact op met Wilfried Siemes:
Email: wsiemes@ltonoord.nl
tel: 0612970392