Studentenprijs uitreiking

Studentenprijs voor Thomas Vos

Thomas Vos (21) heeft de studenteninnovatieprijs van LTO Noord Fondsen gewonnen. Zijn idee om biologisch afbreekbare potten te produceren van gedroogde mest is volgens de beoordelingscommissie van LTO Noord Fondsen het meest innovatieve idee waarvan de impact voor de sector groot kan zijn.

Vos was naar eigen zeggen ‘flabbergasted’ toen hij onlangs door Wilfried Siemes van LTO Noord Fondsen werd gebeld over het winnen van de studentenprijs. ‘Dat had ik niet aan zien komen’, zegt hij lachend.
De vierdejaarsstudent Agrotechniek & Management aan Aeres Hogeschool in Dronten liep al langer rond met het idee om iets nieuws te bedenken op het gebied van mestafzet. ‘Ineens kwam het in mij op om van gedroogde mest potjes te persen voor bijvoorbeeld kweekbedrijven. De potjes gaan samen met de plantjes de grond of potgrond in, waar de potjes afbreken en direct als voedingsstof dienen voor de plantjes’, legt hij uit.
‘Een win-winsituatie die ook nog bijdraagt aan het verminderen van plasticafval in de glastuinbouw en open teelten, het reduceren van CO2-uitstoot en het hergebruik van gedroogde mest. Mijn doel is een eigen bedrijf op te zetten voor de productie van de potjes.’

het idee van thomas geeft een nieuwe invalshoek over wat je met mest kunt doen

wilfried siemes

Nieuwe invalshoek
Organische potjes zijn volgens Siemes al op de markt, maar het aspect waarbij het potje van gedroogde mest tegelijk meststof is voor de plant, is nieuw. ‘Wat de beoordelingscommissie van LTO Noord Fondsen erg aanspreekt, is dat dit idee mogelijk een groot bereik en uitstraling kan hebben’, vertelt hij. ‘De impact voor de sector kan heel groot zijn. Het idee van Thomas geeft een nieuwe invalshoek over wat je met mest zou kunnen doen.’

De studentenprijs bestaat uit een bedrag van 5.000 euro en daarnaast voor hetzelfde bedrag een x-aantal uren ondersteuning door Projecten LTO Noord.
Vos richt zich naast zijn studie op het starten van een eigen bedrijf. Daarin wordt hij ondersteund door Green PAC iLab in Zwolle, een community waar starters hulp krijgen om een (kunststof gerelateerd) productidee verder te ontwikkelen, te maken en te vermarkten. Het iLab is een initiatief van de hogescholen Windesheim en NHL Stenden.

Antwoord op vragen
De gedreven startend ondernemer hoopt met zijn vooronderzoek antwoord te krijgen op vragen als: hoe kun je met behulp van biopolymeren een potje ontwikkelen dat lang genoeg houdbaar en stabiel is? Wat moet de samenstelling zijn van de mest? Kun je deze drogen? Daarbij kan Vos bij iLab gebruikmaken van de expertise van de onderzoeksgroepen van beide hogescholen.

Zowel product- als markttechnisch (‘Willen tuinders iets meer betalen voor een biobased potje?’) is Vos aan het verkennen wat de mogelijkheden zijn voor zijn product. De studentenprijs van LTO Noord Fondsen komt hem daarbij goed van pas. ‘Het geld en de uren ga ik goed besteden’, aldus Vos.

Bron: Nieuwe Oogst