Studenten Aeres winnen prijs LTO

De LTO Noord Innovatieprijs is dit jaar gewonnen door vijf studenten van Aeres Hogeschool in Dronten. Zij ontwikkelden een rooimatberubberaar waarmee aardappeltelers op een makkelijke manier pvc-bekleding over een rooimat kunnen trekken.

‘We sturen ons idee op en dan zien we het wel’, dachten vijf derdejaars studenten akkerbouw/ondernemerschap toen ze eind januari hun innovatieve idee voor de rooimatberubberaar indienden bij LTO Noord Fondsen. Douwe Dijkstra, één van de studenten: ‘Dat we nu de Innovatieprijs van LTO Noord hebben gewonnen, motiveert ons om door te gaan. Met ons idee én met ons bedrijf.’

Het opzetten van een eigen bedrijf is onderdeel van de HBO-opleiding akkerbouw/ondernemerschap in Dronten. ‘Je moet zelf een product bedenken en daar een marketingstrategie op loslaten, hoe je dit product wilt gaan verkopen’, legt Dijkstra uit. ‘Dat werk je uit in een ondernemersplan.’

Rooimatberubberaar
Op zoek naar een goed innovatief idee bedacht Dijkstra dat zijn vader jaren geleden zelf een rooimatberubberaar had gemaakt. Het bekleden van de rooimat van een aardappelrooier wordt door veel akkerbouwers ervaren als een rotklus. ‘Het gaat om hard plastic dat strak om de rooimat heen moet’, vertelt Dijkstra. ‘Dat gaat vrij stroef, maar met ons apparaat veel makkelijker.’

De studenten zagen mogelijkheden om dit idee verder uit te werken en nog wat te verbeteren. ‘We hebben het prototype ontwikkeld tot een goed eindproduct’, zegt Dijkstra. ‘Afgelopen week hebben we voor het eerst na het uitbreken van de coronacrisis weer fysiek overleg gehad met elkaar. Met het geldbedrag dat we hebben gewonnen gaan we ons studentenbedrijf omzetten naar een echt bedrijf. Misschien gaan we ook andere dingen ontwikkelen, maar richten ons eerst erop dat de rooimatberubberaar goed gaat lopen.’

Minder stress
‘Dit idee had twintig of dertig jaar eerder bedacht moeten worden’. Dat was de reactie vanuit de beoordelingscommissie van LTO Noord Fondsen, die jaarlijks de LTO Noord Innovatieprijs toekent. ‘Het idee lijkt heel simpel, dat is vaak zo met innovatieve ideeën’, is de ervaring van Wilfried Siemes van LTO Noord Fondsen. ‘De rooimat bekleden is in de praktijk een frustrerende klus, maar moet wel worden gedaan. Versleten buisjes hebben als nadeel dat kleine aardappels makkelijker door de mat rollen en achterblijven op het land. Met het jaar erop opslag die weer bestreden moet worden. Met de vinding van de studenten gaat het bekleden snel en het levert zodoende minder stress op in de drukke oogsttijd.’

Het idee van de vijf Aeres-studenten sprong er volgens Siemes echt uit. ‘Er waren twintig ideeën ingebracht. Vaak niet echt uitgewerkt, maar het idee van de rooimatberubberaar was gezamenlijk opgepakt en goed uitgewerkt. De studenten zijn echte start-ups, willen ook een eigen bedrijf oprichten. Er is behoefte aan praktische, technische en innovatieve ideeën, ik zie kansen voor deze studenten.’

Heeft u vragen over het product? Dan kunt u een mail sturen naar rooimattools@gmail.com. 

Bron:  Nieuwe Oogst