Ondernemersverkenningen Greenport Aalsmeer

De Stichting Greenport Aalsmeer, LTO Glaskracht/LTO Noord afdeling Aalsmeer-De Kwakel willen uitvoering geven aan een van de zeven acties van de Uitvoeringsagenda van de Greenport namelijk het verrichten van Ondernemersverkenningen.

De Stichting Greenport Aalsmeer, LTO Glaskracht/LTO Noord afdeling Aalsmeer-De Kwakel willen uitvoering geven aan een van de zeven acties van de Uitvoeringsagenda van de Greenport namelijk het verrichten van Ondernemersverkenningen.

Doel is een beeld te krijgen van de toekomstplannen van de glastuinbouwondernemers in alle 40 glastuinbouwgebieden en op basis van de bevindingen/inzichten een kansenkaart op te stellen en zodoende dynamiek in de herstructurering, modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw binnen de Greenport Aalsmeer te creëren. De integrale aanpak van het verrichten van ruim 400 ondernemersverkenningen wordt gedragen door alle bij de Greenport betrokken partijen zoals overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De individuele verkenningen kunnen leiden tot sanering van oude glasopstanden en vernieuwingen ten behoeve van een duurzamere sector.


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.