Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek en Liemers 2016-2020

Het project Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek en de Liemers draait nu 2 jaar zeer succesvol. Het heeft ondertussen bij veel agrarische ondernemers en aanverwante bedrijven voor een duidelijk besef van de mineralenstromen op agrarische bedrijven gezorgd.

Tevens heeft dit project in veel gebieden navolging gekregen. Gezien het enthousiasme en de inzet waarmee de 250 deelnemers hebben samengewerkt binnen dit project is het begrijpelijk dat het project haar pioniersrol wil voortzetten en de komende 4 jaar door wil gaan. Een belangrijke doelstelling daarbij is dat het project wordt omgevormd tot een private organisatie, mede geïnspireerd op Veldleeuwerik.

Daarnaast is ook vernieuwend dat er met projectmanager Carel de Vries samen met Friesland Campina (Arnoud Smid) en Wageningen UR gewerkt gaat worden aan een Carbonfootprint kengetal in het onderdeel Melk en Klimaat. Dit wordt begeleid door Zwier van de Vegte, bedrijfsleider van proefboerderij De Marke.

Ten slotte wordt er in het onderdeel precisielandbouw samen met loonwerkers gewerkt aan het in beeld brengen van opbrengsten in relatie tot precisiebemesting. Het project positioneert de regio Achterhoek als duurzame regio, die voorop loopt op het gebied van kringloop-landbouw en duurzaam water- en bodembeheer.

Klik hier voor meer informatie.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.