Koeien

Duurzaamheidsthema’s

Vorige week was ik van de partij bij het jubileumcongres ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Het thema van het congres was: ‘De staat van het dier’.

Vooraf was een brede publieksenquête uitgevoerd, waarin de mening van het Nederlandse volk is gepeild over gezelschapsdieren, proefdieren, dieren in de landbouw en dieren in de natuur. Vanuit mijn achtergrond in de veehouderij heb ik met interesse kennis genomen van de resultaten van dieren in de landbouw. Leuk om te lezen dat 43% van de respondenten van mening is dat het welzijn van dieren in de landbouw sterk is verbeterd in de afgelopen 10 jaar. Van de overige respondenten is 15% het hiermee oneens. Overigens heeft 42% van de respondenten geen mening. Al met al is het beeld over de staat van het dier in de landbouw genuanceerd.

De kennis ligt weliswaar voor het grijpen, maar integreren in een duurzaam bedrijfssysteem is alles behalve eenvoudig

han swinkels

Nu ben ik zelf al ruim 25 jaar betrokken bij onderzoek in de veehouderij, onder andere op het thema dierenwelzijn. Voor alle diersoorten geldt inderdaad dat er enorm veel kennis is opgebouwd over welzijn en gedrag. Dit heeft veel nieuwe kennis opgeleverd dat via het praktijkonderzoek is vertaald in nieuwe huisvestingssystemen voor in groepen gehouden dieren. Kijk naar de veelvuldig in de praktijk toegepaste groepsverblijven voor kalveren, varkens, scharrelleghennen, scharrelvleeskuikens en melkvee.

Ook vandaag staan de ontwikkelingen niet stil. Ondernemende veehouders maken dankbaar gebruik van beschikbare kennis om te komen tot een innovatief concept, waarbij ze een handje geholpen worden door onder andere LTO Noord Fondsen. De kennis ligt weliswaar voor het grijpen, maar integreren in een duurzaam bedrijfssysteem is alles behalve eenvoudig.

Richting toekomst voorzie ik dat flink geïnvesteerd gaat worden in kennisopbouw voor een omslag naar kringlooplandbouw als onderdeel van een ciruclaire economie. Ook voorzie ik dat de kennisopbouw voor meer welzijn voor dieren in de landbouw wordt voortgezet. Al met al wordt het een hele uitdaging om kennis over dieren, milieu en economie te integreren in duurzame bedrijfssystemen.

De kennis over afzondelijke duurzaamheidsthema’s ligt ook dan voor het grijpen, maar voor toepassing op het boerenerf, in de voedselketen òf als blauw/groene diensten blijft LTO Noord Fondsen onmisbaar!

 

 

Han Swinkels

Han Swinkels

Bestuurslid Beoordelingscommissie LTO Noord Fondsen

Naar alle weblogs van Han Swinkels

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.