Landschap

Studeren is kopiëren, innoveren vraagt om samenwerken

‘Studeren is kopiëren’ was de tekst die groot boven het kopieerapparaat hing in de aula van mijn opleiding aan de agrarische hogeschool in Dronten. Iets wat gold in de studententijd, is eigenlijk altijd blijven gelden. Of het nu het bedrijfsleven is, bestuurswerk of mijn eigen agrarisch bedrijf, iets zien en rechtstreeks overnemen dan wel aanpassen aan je eigen situatie en toepassen, is veel eenvoudiger dan iets nieuws bedenken. Maar innovatie vraagt meer.

Ik moest de afgelopen week weer hieraan denken toen er bij ons op het bedrijf ruim 100 Utrechtse studenten aanwezig waren. Zij waren bezig in hun introductieperiode voor de studentenvereniging. Als onderdeel daarvan kwamen ze enkele dagen nuttige en nutteloze klusjes doen op de boerderij, een voor velen van hen onbekend terrein.
Gedurende deze dagen leren ze de vereniging kennen, de gewoontes, de geschiedenis en wat er van je verwacht wordt als student. Maar ook je medestudenten leer je kennen tijdens omstandigheden die heel leuk zijn, maar ook als het even minder leuk is.
Ik blijf het verbazingwekkend vinden om te zien dat, als je al deze individuen in een groep brengt, met een gezamenlijke opgave, ze na enkele dagen veel sterker als één geheel functioneren.

ik word blij als er vanuit een totaal andere hoek en met een heel andere achtergrond gekeken wordt naar een probleem

henk smith

Ook in de geschiedenis kennen we zulke voorbeelden. President John F. Kennedy gaf in de tijd van de koude oorlog en de wapenwedloop de doelstelling aan NASA om een mens op de maan te zetten. Op een moment dat nog nooit iemand buiten onze dampkring was geweest, laat staan een mens in de ruimte gebracht. Maar er was geen discussie over het wel of niet slagen. Het moest slagen. Techneuten en wetenschappers moesten vanuit totaal verschillende invalshoeken naar deze opdracht kijken. En zo is gebleken, met succes. De eerste stap op de maan was ‘a small step for a man but a giant step for mankind’.

Bij de Beoordelingscommissie van LTO Noord Fondsen komen we aanvragen tegen van individuen maar ook van groepen. Zoals uit voorgaande wel duidelijk is hebben voorstellen waarin vanuit verschillende achtergronden samengewerkt wordt aan het oplossen van een vraagstuk een grotere kans van slagen. Daarom juichen we het toe als een voorstel gedragen wordt door een groot geheel en dat er een gemeenschappelijk probleem ter discussie wordt gesteld waarbij er gezocht wordt naar een oplossing. Zelf word ik dan altijd blij als er ook vanuit een totaal andere hoek en met een heel andere (kennis)achtergrond gekeken wordt naar een probleem.

Voor kansrijke innovaties en vernieuwing moet er dus urgentie zijn, het plan moet gedragen worden door een grote groep en toepasbaar of te kopiëren zijn voor de grote groep volgers. Samenwerken, kopiëren en inpassen van kennis uit eerdere trajecten en betrekken van andere kennisdomeinen zijn daarmee belangrijke succesfactoren.

Henk Smith

Henk Smith

Provinciaal aanspreekpunt Groningen. Regionaal aanspreekpunt voor Infrastructuur. Provinciaal aanspreekpunt voor Water & Bodem. Bestuurslid Beoordelingscommissie LTO Noord Fondsen.

Naar alle weblogs van Henk Smith

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.