Betere marktpositie voor vleesveehouders met duurzaamheidsscan

  • LTO Noord Innovatiefonds
  • Vleesveehouderij

De vleesveesector wil naast duurzaam ook marktgericht werken. Alleen, wanneer is vleesvee duurzaam en hoe maak je dit kenbaar in de markt? Het project ‘Impuls Duurzaamheid Vleesvee’ geeft hier inzicht in met een duurzaamheidsscan. Voor de uitvoering hiervan heeft het project een financiële bijdrage ontvangen van het LTO Noord Innovatiefonds.

2326 vleesvee 1920

Als vleesveehouder zijn er veel veerassen om mee te werken. “Binnen het project wordt onderzocht wat de duurzaamheidsaspecten zijn van de verschillende veerassen en hoe veehouders zich hiermee kunnen profileren in de markt”, vertelt Wilfred Siemes, projectleider binnen het LTO Noord innovatiefonds. “Voor elk ras gelden andere duurzaamheidsdoelstellingen. Aan de hand van een duurzaamheidsscan, die ontwikkeld is in een eerder project van LTO Noord projectleider Saskia Scheer, worden de duurzaamheidskenmerken inzichtelijk gemaakt. Ondernemers kunnen hierdoor zien waar ze aan kunnen werken op het gebied van duurzaamheid en zich beter positioneren in de markt. Met een beter verdienmodel als gevolg.”

Uit de aanvraag van...

LTO Noord wil het project Duurzaamheid vleesvee trekken, omdat dit voortbouwt op kennis opgedaan in het project Natuurlijke Luxe, waar LTO Noord al langer trekker van is. Daarnaast kan het project invulling geven aan het in de praktijk toetsen van een duurzaamheidscan die ontwikkeld is binnen het project Duurzaam Vlees Natuurlijk. De aanvraag bevat twee elementen: 

  • Het in de praktijk toetsen van een duurzaamheidsscoretabel. Beoordeeld wordt of dit als een doe-het-zelf-scan door vleesveehouders gebruikt kan worden. 
  • Het uitwerken van een projectplan Voorlichting vleesveehouders over duurzaamheid, in afstemming met de vleesveesector. 

Zelf een idee? 

Lever dan jouw aanvraag in voor vrijdag 21 januari 2022! Kijk hier voor de criteria of jouw idee kans maakt. Heb je vragen? Neem contact op met het LTO Noord Innovatiefonds via innovatiefonds@ltonoord.nl.