BoerenDonut als bedrijfsspiegel

  • LTO Noord Innovatiefonds
  • LTO Noord

Het LTO Noord Innovatiefonds stimuleert het in de praktijk brengen van innovaties. De Beoordelingscommissie vergadert daarom ook bij partijen uit het netwerk om te horen waar zij mee bezig zijn.

DJI_0140

Dit keer was dat Aeres Hogeschool Dronten, waar lector Omgevingsinclusief Ondernemen Ron Methorst een presentatie gaf over de BoerenDonut.

Er bestaan veel keurmerken voor agrarische producten, zoals 'On the way to PlanetProof' en het Beter Leven keurmerk. Deze keurmerken gaan over het certificeren van de productiewijze of van het product zelf, maar niet over het boerenbedrijf. ‘Daarom ontwikkelden wij binnen het lectoraat Omgevingsinclusief Ondernemen de BoerenDonut’, licht Methorst toe. ‘Deze kan ondernemers helpen hun boerenbedrijf strategisch te positioneren en daarmee hun bedrijf centraal te stellen, in plaats van alleen het product.’

Strategisch positioneren

‘Met een kritische blik kijk je naar jouw bedrijf en op bedrijfsonderdelen als sociaal, economisch en ecologisch gebied vul je een score in. Hiermee vorm je een overzicht van het bedrijf’, geeft Methorst aan. ‘De score laat zien hoe je als ondernemer bijdraagt aan een maatschappelijk gezond voedselsysteem. Ook kun je aan de hand van deze donut aan burgers, gemeentes of andere instanties uitleggen waar je bedrijf voor staat en wat jouw beweegredenen zijn.

Spiegel voor het boerenbedrijf

‘Het instrument is een soort spiegel die je het boerenbedrijf kunt voorhouden. Je kunt het zelf gebruiken, maar je moet wel eerlijk tegen jezelf zijn. Zo kun je een vertekend beeld creëren door een onderdeel met een 8 te beoordelen, terwijl dit het misschien niet waard is of andersom’, aldus strategisch adviseur Frits Mandersloot van het LTO Noord Innovatiefonds over de BoerenDonut.

‘Daarom kijken we of we met onze kennis en ervaring een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling. Zodat boeren er ook echt hun voordeel mee kunnen doen’, geeft hij aan. Een uitgebreider artikel over de BoerenDonut staat op bit.ly/BoerenDonut.

Diverse expertises

Na de presentatie door Methorst, had de Beoordelingscommissie (BOC) van het LTO Noord Innovatiefonds haar reguliere vergadering waarin nieuw aangevraagde projecten werden beoordeeld. De dertien BOC-leden beoordeelden eerst ieder voor zich deze aanvragen. ‘In de vergadering worden deze inzichten bij elkaar gebracht. Ieder lid van de BOC heeft zijn eigen expertise en vakgebied. Dit is van belang om de projecten zo breed mogelijk en objectief te beoordelen’, benadrukt Mandersloot.

Zelf een idee?

Lever dan jouw aanvraag in voor vrijdag 20 mei 2022! Kijk hier voor de criteria of jouw idee kans maakt. Heb je vragen? Neem contact op met het LTO Noord Innovatiefonds via innovatiefonds@ltonoord.nl.

Bron:

Nieuwe Oogst