Toekomstplan gietwatervoorziening Westland

  • LTO Noord Innovatiefonds
  • Zuid-Holland
  • Water en bodem in balans
  • Westland

Glastuinbouw Nederland heeft een bijdrage van het LTO Noord Innovatiefonds ontvangen om een plan uit te werken voor de beschikbaarheid van voldoende en goed gietwater in de regio Westland. Het plan moet duidelijk maken welke oplossingsrichting in welk gebied het meest kansrijk is.

_16B6084

‘Goed en voldoende gietwater is voor de glastuinbouw van groot belang voor een duurzame productie. Om over voldoende gietwater te kunnen beschikken wordt naast regenwater gebruik gemaakt van grond- en oppervlaktewater. Bij het geschikt maken van grond- en oppervlaktewater voor gietwater ontstaat brijn: een zout concentraat dat nu nog in de bodem geloosd kan worden. De daarvoor geldende ontheffing loopt juli 2022 af.’ vertelt Frits Mandersloot, coördinator van het LTO Noord Innovatiefonds. ‘Daarom is het belangrijk dat de Glastuinbouwsector in het Toekomstplan Gietwatervoorziening Westland in beeld brengt wat er mogelijk is om op een duurzame manier in de toekomst over voldoende gietwater te kunnen beschikken.’ 

Het LTO Noord Innovatiefonds vindt het belangrijk dat ondernemers uit de sector actief kunnen deelnemen aan de gesprekken. Ook zullen partijen daadwerkelijk met elkaar aan de slag moeten gaan om het plan te realiseren.

Uit de aanvraag van Glastuinbouw Nederland 

Alle ondernemers hebben te maken met het feit dat het huidige maatwerk op gietwater afloopt in juni 2022. Hierdoor loopt de beschikbaarheid van goed gietwater in de hele regio gevaar. Goed gietwater is essentieel voor de productie, maar ook voor het optimaal hergebruiken en/of beperken van de watergift. Duidelijkheid rondom mogelijke alternatieven en hun tijdspad geeft de tuinders inzicht in waar geïnvesteerd moet worden om ook in de toekomst over voldoende goed gietwater te beschikken. 

Samen met Greenport West-Holland en andere betrokkenen zet Glastuinbouw Nederland zich in om de mogelijkheden en knelpunten op technisch, juridisch, organisatorisch en financieel gebied inzichtelijk te maken. Hieruit vormt een toekomstplan voor ondernemers in de glastuinbouw en een betere samenwerking tussen de verschillende partijen, waarbij regionaal oplossingen kunnen worden gezocht die van meerwaarde zijn voor de gehele regio. 

Zelf een idee? 

Kijk hier voor de criteria en hier voor de beoordelingsdata. Heb je vragen? Neem contact op met het LTO Noord Innovatiefonds via innovatiefonds@ltonoord.nl.