Utrechtse boeren regie geven op windenergie

  • LTO Noord Innovatiefonds
  • Utrecht
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Duurzame Energie

Een belangrijke pijler van de energietransitie is windenergie. Hierbij hebben agrarische ondernemers een belangrijke troef in handen, namelijk ruimte. Maar hoe zet je die troef het beste in?

noord-holland-landschap-1

Om de transitie naar het duurzaam opwekken van energie in goede banen te leiden, werken LTO Noord en Windunie aan een strategisch windplan voor het U16 gebied in Utrecht. “Het LTO Noord Innovatiefonds vindt het belangrijk dat boeren en tuinders zelf een rol spelen bij de plaatsing van windmolens en dat de omgeving hier in een vroeg stadium al bij betrokken wordt. Hierdoor gaat meer van de opbrengsten van windenergie naar de boeren en burgers in de omgeving en minder naar grote projectontwikkelaars”, aldus Wilfried Siemes, projectleider bij het LTO Noord Innovatiefonds. Het project ‘Stategisch windplan U16’ voldoet hieraan. Daarom heeft het LTO Noord Innovatiefonds een financiële bijdrage verstrekt voor de ontwikkeling van het plan.

Uit de aanvraag 

LTO Noord wil in samenwerking met Windunie, grondeigenaren en gebiedscoöperaties onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om grootschalige windenergie te ontwikkelen in Utrecht. Op dit moment proberen projectontwikkelaars overeenkomsten te verwerven met grondeigenaren in aangewezen zoekgebieden. Wanneer zo'n overeenkomst gesloten is, verlies je als omgeving de mogelijkheid om zelf de regie in de hand te houden bij de ontwikkeling van windenergie. Het project ‘Strategisch windplan U16’ biedt handreikingen hoe groepen grondeigenaren gezamenlijk kunnen optrekken ten opzichte van projectontwikkelaars. Vervolgens biedt het opzetten van een investeringspool de mogelijkheid voor de omgeving om daadwerkelijk mee te investeren in windenergie in eigen omgeving.  

Het belangrijkste doel van de samenwerking is om iedere agrarisch ondernemer, samen met de burgers in het gebied, de kans te geven om volwaardig deel te nemen aan de energietransitie. Daarom richt LTO Noord zich op: 

  • Het ondersteunen van het verdienvermogen van de boer met windenergie en daarmee bijdragen aan een toekomstbestendige landbouw. 
  • Het behouden van regie over de ontwikkeling van windparken en het verkrijgen van maximaal maatschappelijk draagvlak. 
  • Het aanjagen van de ontwikkeling van windparken. 

Meer weten? Klik hier

Zelf een idee? 

Lever dan jouw aanvraag in voor 19 november! Kijk hier voor de criteria of jouw idee kans maakt. Heb je vragen? Neem contact op met het LTO Noord Innovatiefonds via innovatiefonds@ltonoord.nl.