'Aandacht voor jou als mens: vertel maar'

LTO Noord gaat in iedere afdeling contactpersonen ‘sociale betrokkenheid’ aanstellen. Dit is onderdeel van het project ‘Hulp aan boeren en tuinders in zwaar weer’, dat LTO Noord heeft opgezet met Zorg om Boer en Tuinder (ZOB). Aandacht voor de mens staat hierin centraal.

Een programma met hulp voor boeren en tuinders die in de knel zitten, dat biedt LTO Noord voor haar leden. Met in de afdeling contactpersonen die een ‘sociale antenne’ hebben, die oog en oor hebben voor ondernemers en hun gezinnen in moeilijke situaties. ‘LTO staat voor bedrijven die vooruit willen, maar ook voor leden die in de knel zitten’, zegt Henk Jolink, bestuurslid regio Oost en lid van de werkgroep Hulp aan boeren en tuinders. ‘Dat geven we met dit project handen en voeten.’

Signaleren

LTO Noord zoekt in de afdelingen mensen met een ‘groot empathisch vermogen’, zoals Jolink het omschrijft. ‘Deze contactpersonen kunnen situaties waar problemen zijn signaleren en daarop actie ondernemen. Maar ook leden die signalen krijgen dat bij een bedrijf in de eigen omgeving problemen zijn, kunnen contact zoeken met de contactpersoon. Samen kun je dan kijken of en hoe je actie gaat ondernemen.’

Menno Douma, projectleider bij Projecten LTO Noord, vult aan: ‘Soms zie je iets bij een collega-ondernemer, waarvan je niet goed weet wat ermee te doen. Is er wel sprake van problemen op dit bedrijf? Dan kun je even sparren met de contactpersoon. Deze kan ook contact zoeken met het Informatiecentrum van LTO Noord om samen te kijken hoe te handelen in de betreffende situatie. Er ‘zijn’ voor leden op moeilijke momenten in hun leven, dat is onze intentie als LTO Noord.’

Contactpersonen krijgen bij LTO Noord een training aangeboden en een toolbox met handvatten zoals een sociale kaart van de omgeving, om mensen desgewenst door te kunnen verwijzen.

Plan is dat de contactpersonen jaarlijks bij elkaar komen om ervaringen te delen en te bespreken of op deze manier mensen daadwerkelijk kunnen worden geholpen. Douma: ‘Ledenzorg is onderdeel van LTO Noord, niet alleen een taak van de contactpersoon maar van het hele afdelingsbestuur en ook leden roepen we op om aandacht te hebben voor elkaar.’

Zorg om Boer en Tuinder

De ZOB is een belangrijke partner voor LTO Noord in de zorg rondom boeren in problemen. ‘Er speelt van alles op bedrijven, van financiële problemen tot problemen in het gezin en ondernemers die moeite hebben om alle veranderingen in de sector bij te houden’, zegt ZOB-voorzitter Hanneke Meester.

‘De ZOB, een vrijwilligersorganisatie van onder anderen oud-boeren en voormalige adviseurs, helpt boeren en hun gezinsleden zich staande te houden door het bieden van een luisterend oor: ‘Aandacht voor jou als mens; vertel maar.’ Vervolgens gaan we in gesprek en proberen we te helpen, orde te brengen in de chaos en samen te kijken naar oplossingsrichtingen, waarbij we mensen weer in hun kracht willen zetten. Ze maken zelf de keuzes met als doel dat ze zelf weer de regie krijgen over hun leven.’

Als de contactpersoon in de LTO Noord-afdeling een signaal heeft gehad dat het ergens niet goed gaat, kan hij of zij een beroep doen op de ZOB voor ondersteuning in bijvoorbeeld het gesprek aangaan. Meester: ‘Je begint heel open met de vraag ‘Hoe gaat het met je?’ Dan geef je ruimte aan de ander om te komen. Als je oprecht belangstelling toont, is dat de beste start voor een gesprek.’

Ook kan het aanbod worden neergelegd dat een vrijwilliger van de ZOB langskomt. ‘Dat zijn mensen uit de praktijk. Ze spreken uit eigen ervaring, zijn onafhankelijk en komen echt voor jou’, aldus Meester. ‘Een vrijwilliger die voorheen accountant was, kan bijvoorbeeld aan de hand van de cijfers snel inzicht geven in de financiële situatie en aangeven wanneer stappen nodig zijn.’

Sociale gezicht LTO Noord

‘De omgeving verandert steeds sneller. Ondernemers hebben te maken met veel onzekerheid en stress,met als gevolg dat het soms niet goed gaat in gezin en bedrijf’, zegt directeur Roland Kip van LTO Noord. ‘Als LTO Noord vinden we dat we hier iets mee moeten, dat we hiervoor iets moeten bieden aan onze leden. Niet in de hulpverlenende zin, maar wel in het signaleren van probleemsituaties en het goed doorverwijzen naar bijvoorbeeld een huisarts, een accountant, een dierenarts of iemand anders die de boer of tuinder kan ondersteunen. Op die manier kunnen we iets betekenen voor boeren en tuinders in zwaar weer.’

 

Presentatie 'Zorg om boer en tuinder'

Signalen opvangen

Actiekaart stroomschema